Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eskiz ve Tasarim Ilkeleri II RSM 326 6 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ŞİRİN YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sanatsal yaratım sürecinde tekniğin (malzeme, yöntem vb.) artistik üretime etkisini araştırır. Bu bağlamda malzeme hakimiyeti kadar; uçucu fikirlerin görsel formunu bulmak, deney ve varyasyon arasındaki yaratıcı ilişkinin keşfi, dersin temel amacıdır.

Course Content

1-Sanatçılardan eskiz ve ön çalışma örneklerinin incelenmesi

2-Uygulamaya geçmeden önceki fikir geliştirme aşaması ve sonuç arsındaki ilişkinin irdelenmesi

3-Bir kavram doğrultusunda fikir geliştirme ve uygulama

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kadraj ,boyut seçiminin tasarımla nasıl bir etkileşim içinde olabileceğini kavrar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Kavram ile ilişkili anlatım dilini kurgular ve uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
3 Zihinsel olarak farklı malzeme ve yapıların bir aradalığını tasarlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Malzeme,teknik çeşitlilik içinde kavramsal düzeyde en uygun malzeme ve tekniğin seçimini yapar ve uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
5 Tasarımlarına alternatif anlatım olanakları içinde değerlendirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Malzeme Tanıma Farklı Malzemelerin birbirine etkisi ve ortak kullanımı
2 Farklı Malzemelerin Tasarıma etkisi ve kontrastlık oluşturmak
3 Konu(kavram ,fikir,tema) tasarım ve eskiz arasındaki farklı malzemeyle tasarım ve kurgu yapmak
4 Konu(kavram ,fikir,tema) tasarım ve eskiz arasındaki farklı malzemeyle tasarım ve kurgu yapmak
5 Deneysel yaklaşımlar sanatçı eskizleri ve yapıta dönüşmüş eskizlerin incelenmesi espiri kopyası yapmak
6 Konu seçilmesi ve tema doğrultusunda konunun ele alınması projelendirir
7 Ara Sınav
8 Projenin Uygulanması Alternatif fikirlerin sınanması (en etkili ifadenin tasarıya yansıtılması )
9 Bir birim formun farklı mekansal etkiler içinde denenmesi sınanması
10 Kadraj değişikliği yaparak aynı kompozisyon üzerinde alternatif fikir geliştime
11 Mekanla birlikte ele alınan konunun uygulanması
12 Farklı teknik malzemelerin aynı yüzeyde dengeli bir şekilde kullanımı
13 Fikir kolajı
14 Final sınavı
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
1. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 8 8
Ödev 1 6 6
Proje / Tasarım 1 15 15
Total Workload 111
Total Workload / 25 (Hours) 4.44
dersAKTSKredisi 4