Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eskiz ve Tasarim Ilkeleri I RSM 325 5 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ŞİRİN YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Yaratım süreci içerisinde tekniğin artistik üretime etkisi.Malzeme hakimiyeti kadar uçucu kaçıcı fikirlerin görsel formunu bulmak deney ve varyasyon arasındaki yaratıcı ilişkinin keşfi dersin temel amacıdır.

Course Content

Sanatçılardan eskiz ve ön çalışma örneklerinin incelenmesi uygulamaya geçmeden önceki fikir aşaması ve sonuç arsındaki ilişkinin irdelenmesi ve bir kavram doğrultusunda uygulama ve fikir geliştirme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Fikir ve tasarım arasındaki ilişkiyi kurgular Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 tasarım ve fikre en uygun anlatım malzemesini ve tekniği seçer uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım,
3 Tasarım ve kavram arasında en etkili ilişkiyi kuracak tekniği belirler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Kendi artistik çalışmaları için gerekli olan malzeme,teknik arasında kordinasyonu gerçekleştirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Proje / Tasarım,
5 Farklı tasarım yöntemleri ve teknikleri ayırt eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Poşhad,eskiz,kroki,taslak,skeç nedir tasarım aşamasındaki rolü incelenmesi.
2 Çizgisel ,lekesel tonal anlatım olanakalrı
3 Konu(kavram ,fikir,tema) tasarım ve eskiz arasındaki ilişki
4 Deneysel yaklaşımlar sanatçı eskizleri ve yapıta dönüşmüş eskizlerin incelenmesi
5 Konunun belirlenmesi konu destekleyecek malzeme ve tekniğin kullanılması (
6 Tasarım temel ilkeleri
7 Ara Sınav
8 Birim form oluşturma (soyutlama, geometrik algı, transformasyon, metamorfoz)
9 Birim form üzerinden varyasyon(çeşitleme) yapma
10 Tasarım temel ilkeleri kadraj belirleme
11 Fon form ilişkisi oluşturma
12 Kolaj, taramaucu,kuru kalem v.b farklı teknikleri eş zamanlı kullanama
13 Malzeme Kolajı , Fikir kolajı
14 Final sınavı
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 25
1. Proje / Tasarım 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Total Workload 107
Total Workload / 25 (Hours) 4.28
dersAKTSKredisi 4