Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gerçeklik ve Soyutlama I RSM 331 5 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Gerçeklik ve Soyutlama dersi sanat eğitiminin değerleri içinde öğrenci yaratıcılığını geliştirilmesi yöntemlerinin verildiği anlatım ve uygulama ağırlıklı bir derstir. Doğa ile insan arasındaki ilişkileri, yaklaşımları çizgi, renk ve imge yorumları ile kavramsallaştırarak somut gerçeklerden soyut bilgiler alanına geçiş yöntemleri, biçimlendirme bilgisi verilir.
Course Content Nesne tanımlaması. Nesnenin dış ve içyapısının etüt edilmesi Nesnelerin görüntüsünün deforme edilmesi Realiteden ayrıntının özetlenip yalınlaştırılması. Sistematik deformasyon. Ölçülü soyutlama. Var olan ve doğallıktan uzaklaşılarak ruhsal gerçeğe ulaşarak kavramsal sanat çalışmaları yapar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Doğayı gözlemleyerek organik ve inorganik objeleri çözümleyerek, gerçeğin kurgu düzenini öğrebilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo,
2 Gerçeği daha belirgin daha anlaşılır biçimi ile gösterir, yorumlayarak tasarlayabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Doğayla ilişkileri yaklaşımları biçimlendirmeyi, kendi sanatsal çalışmasının temel kuralı olarak benimseyerek uygulama çalışmaları yapabilir Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo,
4 Değişik form ve imgelerle özel durumların açıklandığı yeni içerik ve biçimler yaratarak yerini belirleyebilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Somut gerçeklerden soyut bilgiler alanına, gerçeğin bilgisi ile ulaşır ve ifade edebilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo,
6 Soyut stil ile getirdiği üçüncü boyut görüntüsündeki derinliği, ışığı, gölgeye farklı biçimde yansıtabilir Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kompozisyon teknikleri
2 Kâğıt üzerine desen çizimi
3 Çizim tekniklerinin karşılaştırmasını yapmak
4 Öğrenci resimleri üzerinde teknikleri göstermek
5 Tuval üzerine yağlıboya resim
6 Tuval üzerine yağlıboya resim
7 Tuval üzerine yağlıboya resim
8 Resim sanatında soyutlama gereksinimi
9 Modern resim sanatıyla 17. 18. yy resim sanatını kıyaslama
10 Doğu ve batı sanatı farklılıklarının anlatımı
11 Soyutlama denemeler
12 Çağdaş sanat ve yeni medyanın anlatımı
13 Soyutlama denemeler
14 Soyutlama denemeler
Resources
Course Notes
Course Resources Erinç, Sıtkı Resmin Eleştirisi Üzerine, Ütopya Yayınevi. İstanbul 2004; Worringer,Wilhelm Soyutlama ve Özdeşleyim.Remzi Kitabevi,İstanbul; Berger, John. Görme Biçimleri. Methis Yayınları, İstanbul 2004; Tanilli, Server. Uygarlık Tarihi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sınav 4 3 12
Performans Görevi (Laboratuvar) 4 3 12
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 4