Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Sosyolojisi TEB 007 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. SÜREYYA MURAD SU
Course Lecturers Öğr.Gör. SÜREYYA MURAD SU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yapıtları üzerinden Türkiye’nin Tanzimat’tan bugüne doğru yaşadığı modernleşme öyküsünü sanat sosyolojisi çerçevesinden ele alma.
Course Content Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yapıtlarından yola çıkarak Türkiye’nin modernleşme öyküsünün bir eleştirisi gerçekleştirilmek. Bu bağlamda Tanpınar’ın yapıtlarında ortaya koyduğu çerçeve temel almak. Bu bağlamda sosyolojinin zihniyet kavramıyla ilişkisi, kimlik ve kişilik arasındaki bağlantılar, modernizm meselesi, Bergson düşüncesi ve Türkiye’ye etkileri, muhafazakarlık, Doğu-Batı tartışması, gelenek ve çağdaşlık problemi, modernleşmeden modernliğe geçiş gibi temaları tartışmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Modernlik ile modernleşme arasındaki temel farkları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Sanat sosyolojisinin önemi hakkında fikir sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türkiye modernleşmesinin temel özelliklerinin farkına varır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Türkiye’de sanatın özellikle de romanın sosyolojik işlevi hakkında bir farkındalık geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Sosyoloji ve Hermeneutik
3 Kimlik ve Kişilik
4 Modernizm Meselesi
5 Yahya Kemal ve Tanpınar
6 Benjamin ve Tanpınar
7 Bergson ve Bergsonculuk
8 Hafıza ve Tarih
9 Muhafazakârlık ve Rönesans
10 Doğu-Batı Tartışması
11 Gelenek ve Çağdaşlık
12 Modernleşmeden Modernliğe I
13 Modernleşmeden Modernliğe II
14 Sonuç
Resources
Course Notes Temel kaynaklar<br>-Dellaloğlu Besim; Modernleşmenin Zihniyet Dünyası, Kapı, 2012, 217 s.
Course Resources -Tanpınar, Ahmet Hamdi; Aydaki Kadın, Dergah, İstanbul, 2009.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Beş Şehir, Dergah, İstanbul, 1999.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Bütün Öyküleri, YKY, İstanbul, 2004.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Edebiyat Dersleri, YKY, İstanbul, 2004.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Edebiyat Üzerine Makaleler, Hazırlayan, Zeynep Kerman, Dergâh, İstanbul, 2000.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa, haz: İnci Enginün, Zeynep Keman, Dergah, İstanbul, 2007.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Huzur, Dergah, İstanbul, 1999.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Mahur Beste, Dergah, İstanbul, 1998.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Mücevherlerin Sırrı, YKY, İstanbul, 2002.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Dergah, İstanbul, 1999.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Sahnenin Dışındakiler, Dergah, İstanbul, 2003.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Şiirler, YKY, İstanbul, 1999.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Tanpınar’dan Hasan-Ali Yücel’e Mektuplar, hazırlayan: Canan Yücel Eronat, YKY, İstanbul, 1997.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Tanpınar’ın Mektupları, hazırlayan: Zeynep Kerman, Dergah, İstanbul, 2007.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, hazırlayan: Abdullah Uçman, YKY, İstanbul, 2006.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Yahya Kemal, Dergah, İstanbul, 1995.
-Tanpınar, Ahmet Hamdi; Yaşadığım Gibi, Dergah, İstanbul, 2000.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 2 2
Final 1 2 2
Total Workload 103
Total Workload / 25 (Hours) 4.12
dersAKTSKredisi 4