Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mitoloji TEB 006 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dinleyicilerin mitolojiyi, mitlerin olası ilk ortaya çıkış nedenleri ve biçimleriyle, ait oldukları sembolik dil bağlamında, dilin ve dolayısıyla kültürün bir yansıması ve bir gösterme biçimi olarak kavramalarını sağlamaktır. Dönem sonunda dinleyicilerin mitolojiyi, bir ifade biçimi olarak değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir.
Course Content Mitolojinin toplumlara düzen getiren bir iletişim aracı olarak ve aynı zamanda ilk sembollerin ve kişileştirmelerin kaynağı olarak dilsel özelliğiyle incelenmesi. Dönemler içerisinde değişen anlam ve kullanım amaçlarının değerlendirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Birbirinden farklı yaradılış mitoslarını tanıyarak, karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Mitolojiyi dilsel özellikleriyle kavrar ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Göstergelerin zaman içerisinde anlam ve içerik bağlamında gösterdikleri değişiklikleri tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Mitlerin fonksiyonlarını tanıyarak toplumsal yapıyla ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Mitolojiyi kültürler arası geçişliliğiyle tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Göstergelerin kültürler arası benzerliklerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavram olarak mitolojinin etimolojisi ve anlamı; Mitos, Epos, Logos; Mitoloji kuramlarıyla ve kuramcılarına genel bakış ve enstantaneler; Mitlerin yaratılma nedenleri ve ilk örnekleri; Sümer kozmogoni ve teogonilerine genel bakış
2 Mısır Mitolojisi
3 Yunan mitolojisine giriş; Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları; Eski Yunan ve Roma Sanatında Mitler; Rönesanstan Modern Sanatta Mitler.
4 Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Titanların Öyküleri ve Zeusun Yükselişi
5 Tekrar ve 1. Kısa Sınav
6 Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Prometheus, Pandora, Sel: Zeus, Hera, Poseidon.
7 Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Aphrodite (Venus), Ares (Mars) ve Hephaistos (Vulcan);
8 Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Athena (Minerva) ve Artemis (Diana);
9 Tekrar ve 2. Kısa Sınav
10 Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Apollo, Hermes (Mercury) and Pan; Adonis, Demeter (Ceres) ve Persephone, Dionysus (Bacchus)
11 İkonoloji ve İkonografi
12 Klasik Dönemden İkonografik okumalar
13 Vize
14 Çağdaş Süreçte İkonoloji
Resources
Course Notes
Course Resources ERHAT, Azra; Mitoloji Sözlüğü,Remzi Kitabevi İstanbul, 1978.; CÖMERT, Bedrettin; Mitoloji ve İkonografi, Ankara, 1999. ; Dünya Mitolojisi; Dona Rosenberg; İmge Kitabevi; 7. Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda 2 Cilt; Yves Bonnefoy; Dost Kİtabevi; 11. Yaratıcı Mitoloji (Tanrının Maskeleri); Joseph Campbwell; İmge Yayınevi; Odysseia; Homeros; Can Yay.; İlyada; Home4raos; Can Yay; 10. Mitler ve Mitleri Yapan Eski Masal ve Batıl İnançların Karşılaştırmalı Mitoloji Tarafından İncelenmesi; John Fiske; İlya Yayınevi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4