Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Batililaşma Döneminden Günümüze Türk Sanati II TEB 002 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLAY İNCE
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLAY İNCE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı genel çizgileri ile tanımlanır. Genç kuşakların kendi kültür ve çağdaş resim sanatını ülkesinin sanatçı ve eser olarak, kültür ve sanat değerlerini daha iyi bir şekilde tanımalarını amaçlar.
Course Content 1914 yılından 1980 yılına kadar gelişen Türk resim sanatı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tarihsel bilincin oluşmasıyla Çağdaş Türk Resminin gelişimini saptar. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
2 Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatının üslup ve eğilimlerini tanır Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Türk sanatçı ve eserlerini tanır Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
4 Batı Sanatı ve Türk Sanatını karşılaştırılarak değerlendirir Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Türk Sanatçı ve eserlerini yorumlar Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
6 Sanata yön veren toplumsal olayları sorgular Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Sanat Ortamı.
2 Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği.
3 D Grubu.
4 Türk Resminde Toplumcu Eğilimler.
5 Türk Resminde yeniler (Liman Ressamları).
6 Kısa sınav.
7 On lar Grubu.
8 Yeni Dal Grubu.
9 Vize.
10 Türk Resminde Soyut Dönem.
11 Soyut ve Figüratif Eğilimlerde Farklı Yönelimler.
12 Kısa sınav.
13 1980e Kadar Cumhuriyetle Birlikte Gelişen Resim Sanatımız.
14 Dönemin Sanat Piyasası, Sanat yazıları, Sanat Eleştirisi Tartışmaları.
Resources
Course Notes
Course Resources Arseven,Celal Esad.Türk Sanatı Tarihi : Milli Eğitim Basım Evi 1956; Aslanapa,Oktay.Türk ve İslam Sanatı:İnkilap Ve Aka Kitap Evi 1981; Aslanapa,Oktay.Türk Sanatı:Remzi Kitap Evi 1984; Özsezgin,Kaya. Başlangıçtan Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi C.3,İstanbul:Tigat Yayınları 1982; Tansuğ,Sezar. Çağtaş Türk Sanatı 1. Baskı: İstanbul Remzi Kitap Evi Yayınları 1986; Renda,Günsel- Erol,Turan. Başlangıçtan Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi C.1 İstanbul Tigat Yayın Evi 1980; Gürsoy,Ayla. Günümüz Türk Resim Sanatı: Bilim Sanat Galerisi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4