Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Batililaşma Döneminden Günümüze Türk Sanati I TEB 001 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLAY İNCE
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLAY İNCE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı genel çizgileri ile tanımlanır.Genç kuşakların kendi kültür ve çağdaş resim sanatını ülkesinin sanatçı ve eser olarak , kültür ve sanat değerlerini daha iyi bir şekilde tanımalarını amaçlar.
Course Content Türk minyatür sanatının son döneminden itibaren 1914 yılına kadar gelişen Türk resim sanatı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Batı Sanatı ve Türk Sanatının karşılaştırılarak değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Türk Sanatçı ve eserlerini yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Minyatür sanatını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Sanata yön veren toplumsal olayları sorgular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Türk sanatçı ve eserlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Tarihsel bilincin oluşmasıyla Çağdaş Türk Resminin oluşumunun nedenlerini saptar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Geleneksel Türk resminde Fatih dönemi ve Osmanlı minyatüründe batı etkisi.
2 Türk resminde manzara teması ve duvar resmi geleneği.
3 Oryantalizm; oryantalist sanatçılarımız, yapıtları ve etkilendikleri batılı sanatçılar.
4 Askeri okullarda resim dersi ve mekteb-i osmaniye.
5 Kısa sınav.
6 19.y.y ilk Türk yağlı boya ressamları (primitifler).
7 19.y.y asker ressamları ve sanatsal yenilemede üstlendikleri rol.
8 Vize sınavı.
9 Sanayi-i Nefise Mektebi.
10 Türk resminde kadın sanatçıların varlık göstermesi ve inas sanayi-i nefise mektebi.
11 Devlet tatbiki güzel sanatlar yüksek okulu.
12 Kısa sınav.
13 Türk resminde 14 kuşağı ve sanatçıların eserleri.
14 Bu dönemin genel olarak değerlendirilmesi.
Resources
Course Notes
Course Resources Arseven,Celal Esad.Türk Sanatı Tarihi : Milli Eğitim Basım Evi 1956; Aslanapa,Oktay.Türk ve İslam Sanatı:İnkilap Ve Aka Kitap Evi 1981; Aslanapa,Oktay.Türk Sanatı:Remzi Kitap Evi 1984; Özsezgin,Kaya. Başlangıçtan Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi C.3,İstanbul:Tigat Yayınları 1982; Tansuğ,Sezar. Çağtaş Türk Sanatı 1. Baskı: İstanbul Remzi Kitap Evi Yayınları 1986; Renda,Günsel- Erol,Turan. Başlangıçtan Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi C.1 İstanbul Tigat Yayın Evi 1980; Gürsoy,Ayla. Günümüz Türk Resim Sanatı: Bilim Sanat Galerisi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4