Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Serigrafi Uygulamalari I RSM 321 5 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLAY İNCE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Resim bölümlünün genel eğitim yollarıyla birlikte,özel olarak bir resim tekniği olmak bakımından,serigrafinin kendine özgü plastik verilerini ve estetik değerini de kullanarak, öğrencinin sanatsal formasyonuna katkıda bulunmayı amaçlar.
Course Content Çizgı-leke-doku-soyut ifade yollarıyla sanatsal tasarım. Tasarımların serigrafi tekniğine uygun yöntemlerin kullanımı ile kalıp hazırlama ve baskı alma, numaralandırma ve imzalama.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çağdaş gelişim ve uygulamalar ışığında resim sanatının genişleyen ufuk ve boyutlarını serigrafi baskı yöntemleriyle geliştirir Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
2 Konsepte uygun taslak hazırlar Proje Temelli Öğrenme , Rol Oynama, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev, Portfolyo, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Araştırma ve yaratma mantığını serigrafi baskı yöntemine uyarlar Proje Temelli Öğrenme , Rol Oynama, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev, Portfolyo, Proje / Tasarım, Sınav ,
4 Ortaya çıkan taslağın uygun malzeme ve teknik çerçevesinde uygular Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Ödev,
5 Serigrafi baskı tekniği becerisini geliştirir Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo, Sınav , Ödev,
6 Bir fikirden hareketle konsept oluşturur Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Serigrafi(ipek baskı) ; Tarihçesi, teknik özellikleri,malzeme ve gereçlerin tanıtımı.
2 İpek baskı sanatçıları,yapıtları ve yapıtlarından seçilen örnekler üzerinde değerlendirme.
3 Tekniğe uygun eskiz hazırlanması.
4 Tekniğe uygun eskiz hazırlanması.
5 İpek germe , film pozlama ve yıkama,
6 Tek renkli kalıp hazırlama.
7 Mono krom baskı
8 Mono krom baskı
9 Tek renkli kalıpları reçine ile kapatma metodu ile çok renkli kalıp hazırlama.
10 Tek renkli kalıpları reçine ile kapatma metodu ile çok renkli kalıp hazırlama.
11 Çok renkli baskı aşaması
12 Çok renkli baskı aşaması
13 Çok renkli baskı aşaması
14 Baskıların numaralandırılması imza ve değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources ATAR ,-Cantürk,F.,KINIKLI,O.;Sanat ve iş Teknolojisi,Esk.A:Ö:F: Yay., 1993; ASLIER,M. ETİ,E., ve IŞINGÖR,M. TSE Resim Tek. Ank. MÜ.G.S.F. yay.,1983; ASLIER,Mustafa,Grafik Sanatlar,Tarih ve Yorumlar,İst.,MÜ.G.S.F. yay.,1983; A.Ö.F. Yay.,1993 Grafik des Deutschen Expressionismus, Publica,Stuttgart,1986. Kütüphane
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Atölye) 15
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Atölye) 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4