Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ekonometri SAU 113 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AZİZ KUTLAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ekonometrik Modelleme Aşamalarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Modellere ilişkin toplu anlamlılık testlerini yapar ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Değişen varyans, çoklu bağlantı, otokorelasyon sorunlarının varlığını tespit eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Eşanlı denklem sistemleri ile ilgili tahminler gerçekleştirir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 En küçük kareler yöntemi ile regresyon analizleri yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Tek denklemli Regresyon analizlerine yer verir ve gerekli hipotez testlerini kullanarak regresyon tahminlerini sınar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Varsayımlarla ilgili problemleri sınar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Tüm analizler için gerekli ekonometrik paket programlarını (SPSS; EViews,?) uygulama amaçlı olarak kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
9 Ekonometrik Varsayımları sınar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Otoregresif modellerin tahminini yapar ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
11 İktisat teorisinin temel tezlerini kantitatif bir yaklaşımla ele alır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Ekonometrik metodolojiyi açıklar ve ilgili kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
13 Doğrusal modellerle ilgili tahmin edilen parametrelere ilişkin hipotez testleri yapar ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
14 Paket programları ile yapılan analizlerin çıktılarını yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
15 Kantitatif teknikleri ekonometrik problemlerin çözümünde Kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ekonometrik Kavramların Açıklanması Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
2 Basit Regresyon Denkleminde Anakütle ve Örneklem Fonksiyonlarının Açıklanması Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
3 Basit Regresyon Denkleminin En Küçük Kareler Yöntemi ile Tahmin Edilmesi Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
4 Basit Regresyon Denkleminde Hipotez Testleri ve Aralık Tahminleri Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
5 Basit Regresyon Modeline Dair Uygulamalar Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
6 Çoklu Regresyon Modeli Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
7 Çoklu Regresyon Modeli Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
8 ARA SINAV Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
9 Kukla Değişken Regresyon Modeli Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
10 Çoklu Bağlantı Probleminin Tespiti ve Çözüm Önerileri Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
11 Değişen Varyans Probleminin Tespiti ve Çözüm Önerileri Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
12 Otokorelasyon Sorunu ve Çözüm Önerileri Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
13 Matris Yöntemiyle En Küçük Kareler Yöntemi Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
14 Matris ile Ekonometrik Uygulamalar Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
Resources
Course Notes KUTLAR, A. Ekonometriye Giriş, Nobel Akademik Yayıncılık
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5