Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kalite Kontrolü KBT 512 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZLEM AYDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kan merkezinin tüm birimlerinde kalite kontrol sürecini oluşturma ve sürdürme bilgi ve becerisini kazandırmak
Course Content Kalite kontrol sürecini planlamak ve oluşturmak, Kalite kontrol parametreleri için gereken testleri bilmek, uygulamak ve yorumlamak, Kalite iyileştirme çalışmaları yürütebilmek ve değerlendirmek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İç ve dış kalite kontrol çalışmalarını bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
2 Düzeltici, önleyici, iyileştirici faaliyetlerin değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 Kan Merkezi istatistiklerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve dökümantasyon-arşivleme konularında bilgi sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Kalite kontrol noktalarının saptanması: Stok Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Kalite kontrol noktalarının saptanması: Komponentler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Kalite kontrol noktalarının saptanması: İmmunohematoloji laboratuvarı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kan Merkezi istatistiklerinin hazırlanması, değerlendirilmesi-1
2 Kan Merkezi istatistiklerinin hazırlanması, değerlendirilmesi-2
3 Kan Merkezi dökümantasyon-arşivleme-1
4 Kan Merkezi dökümantasyon-arşivleme-2
5 Kalite kontrol noktalarının saptanması: Komponentler
6 Kalite kontrol noktalarının saptanması: Stok
7 Kalite kontrol noktalarının saptanması: İmmunohematoloji laboratuvarı-1
8 Kalite kontrol noktalarının saptanması: İmmunohematoloji laboratuvarı-2
9 İç ve dış kalite kontrol çalışmaları-1
10 İç ve dış kalite kontrol çalışmaları-2
11 Düzeltici, önleyici, iyileştirici faaliyetlerin değerlendirilmesi
12
13
14
Resources
Course Notes Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Kurs ve Kongre Kitapları<br>Ulusal kan ve kan ürünleri rehberi (TC Sağlık Bakanlığı)<br>Technical Manuel (American Association of Blood Banks)
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Kan grupları ve belirleme yöntemleri X
2 Transfüzyon reaksiyonları X
3 Kan bankası işleyiş ve pratiği X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 2 4 8
Final 1 2 2
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6