Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Transfüzyon Pratiği KBT 509 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kan ve komponentlerinin optimum kullanımını sağlamak için transfüzyon endikasyonları, transfüzyon uygulamaları ve transfüzyon öncesi işlemler ve transfüzyon sonrası izlem ve oluşabillecek sorunlar/çözümler ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.
Course Content Kan merkezi işleyişi, donör kabulünden transfüzyon sonrasına kadar olan tüm uygulamalar bu dersin kappsamındadır. Kan ve komponentlerinin optimum kullanımını sağlamak için transfüzyon endikasyonları, transfüzyon uygulamaları ve transfüzyon öncesi işlemler ve transfüzyon sonrası izlem..
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kan kullanımını azaltmaya yönelik yöntemleri bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Transfüzyon endikasyonlarını bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Donörün kabulünden tranfüzyon sonrasına kadar olan tüm sürece hakim olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Özel hasta gruplarının özel transfüzyon gereksinimlerini bilmek ve karşılamak için gerekenleri uygulamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Güvenli bir transfüzyon için kan bankası ve hasta başında yapılması gerekenleri bilmek ve uygulamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Otolog transfüzyon için hastayı değerlendirmek ve otolog kan hazırlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Kan merkezi-klinik işbirliğini yürütebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Donörün kabulünden tranfüzyon sonrasına kadar olan tüm sürecte çıkabilecek sorunlar ve çözümleri hakkındda bilgi sahibi olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Transfüzyon komplikasyonlarını ve gereken klinik yaklaşımı bilmek, tanısal laboratuar testlerini uygulamak ve yorumlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kan komponentleri ve endikasyonları, Kan merkezinde komponentlerin transfüzyona hazırlanması
2 Transfüzyon komplikasyonlarının klinik tanımları ve yaklaşım
3 Kan istemi ve transfüzyona hazırlık: Kan merkezi Transfüzyona hazırlık ve transfüzyon: Hasta başında, Komponent transportu
4 Preoperatif hasta değerlendirilmesi ve operasyona hazırlık Cerrahi kan istem şemaları, Cerrahide transfüzyon uygulamaları
5 Replasman sıvıları Masif transfüzyon ve koagülopati
6 Acil transfüzyon Kanama önleyici ilaçlar, transfüzyona alternatif ajanlar
7 Otolog transfüzyon: Preoperatif otolog donasyon Otolog transfüzyon: Akut normovolemik hemodilüsyon, Hematolojide transfüzyon uygulamaları
8 Kardiyak cerrahide transfüzyon Ortopedik cerrahide transfüzyon
9 Transplantasyon ve transfüzyon Yenidoğan ve pediatride transfüzyon
10 Yenidoğanda transfüzyon uygulamaları, Yenidoğanın hemolitik hastalığı: Gebe izlemi ve IU transfüzyon Yenidoğanın hemolitik hastalığı: Exchange transfüzyon,
11 Hematolojik malignensilerde transfüzyon Otoimmun hemolitik anemi ve ITP’de transfüzyon
12 Hemoglobinopati ve eritrosit membran defektlerinde transfüzyon İmmün yetmezliklerde transfüzyon
13 Plazma deriveleri ve klinik kullanımları
14 Hastanedeki transfüzyon uygulamalarının değerlendirilmesi, TransfüzyonKomitesi çalışmalarına katılım
Resources
Course Notes 1.Handbook of transfusion medicine (Ed: DBL McClelland)<br>2. Ulusal Kan ve kan ürünleri rehberi, 2013<br>3. Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Kurs ve Kongre Kitapları
Course Resources 1. Technical Manuel (American Association of Bood Banks)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Kan grupları ve belirleme yöntemleri X
2 Transfüzyon reaksiyonları X
3 Kan bankası işleyiş ve pratiği X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 2 4
Final 1 2 2
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6