Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kan Fizyolojisi KBT 502 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste öğrencilerin; Hematopoetik sistem doğum öncesi aşamalardan itibaren nasıl gelişmekte, hangi organlar görev almakta ve hangi fonksiyonları yerine getirmekte olduğu ele alınacak olup, Kanın fiziksel özellikleri, kan hücrelerinin üretilmeleri ve fonksiyonlarını kavramak, Vücudumuzda kanın pıhtılaşmadan nasıl kaldığını, bir damar zedelenmesi durumunda hemostatik mekanizmaların nasıl çalıştığını uygulamalı olarak incelemek amaçlanmaktadır.
Course Content Tüm kan hücreleri ve bunların fonksiyonları ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Koagülasyon sistemi (pıhtılaşma sistemi) ve işlevleri. Kanın şekilli ve şekilsiz elemanları ile kanın volüm etkisi-görevi anlatılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Trombosit fonksiyonlarını ve kan pıhtılaşma mekanizması hakkında bilgi sahibi olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Periferik yayma, hazırlama, boyama yöntemleri ve kan hücrelerini tanıma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Antikoagülanlar ve etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Tam kan sayımı-hemogram parametreleri ve sonuçların yorumunu yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Vücudun enfeksiyonlara karşı korunma mekanizmalarını (doğal-kazanılmış bağışıklık) anlamış olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Kan grupları, gruplama sistemleri ve kan gruplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve kan grubunu belirleyebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Kanın şekilsiz elemanları, serum, plazma, antikor, antijen ve kanın volüm etkisini bilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Hematopoetik sistem, oluşumu, gelişmesi, görevleri ve sistemde yer alan organları bilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Kanın fiziksel özelliklerini bilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Kanın şekilli elemenları ve tüm kan hücrelerinin üretilmeleri, görev ve fonksiyonlarını bilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 PT, aPTT, Kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı ve sedimantasyon hızını belirleyebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Fibrinolitik sistem ve fibrinolitik testler hakkında bilgi sahibi olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hematopoetik sistem, oluşumu, gelişmesi, görevleri ve sistemde yer alan organları
2 Kanın fiziksel özellikleri
3 Kan grupları, gruplama sistemleri ve kan gruplama yöntemleri
4 Kanın şekilli elemenları ve tüm kan hücrelerinin üretilmeleri, görev ve fonksiyonları
5 Vücudun enfeksiyonlara karşı korunma mekanizmaları
6 Fibrinolitik sistem ve fibrinolitik testler
7 Antikoagülanlar ve etki mekanizmaları
8 Trombosit fonksiyonlarını ve kan pıhtılaşma mekanizması
9 PT, aPTT, Kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı ve sedimantasyon hızı testleri
10 Kanın şekilsiz elemanları, serum, plazma, antikor, antijen ve kanın volüm etkisi
11 Periferik yayma, hazırlama, boyama yöntemleri ve kan hücrelerini tanıma
12 Tam kan sayımı-hemogram parametreleri ve sonuçların yorumu
13
14
Resources
Course Notes 1. Tıbbi Fizyoloji Arthur C.Guyton, John E. Hall<br>2.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XII, KMTD, 2009<br>3.Kan bileşenlerinin hazırlanma, kullanım ve kalite güvencesi rehberi, EDOM, 2008<br>4. Ulusal kan ve kan ürünleri rehberi 2013
Course Resources 1. Tıbbi Fizyoloji William F. Ganong
2. Interactive Physiology Benjamin Cummings
3. İnsan Fizyolojisi - Wander
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Kan grupları ve belirleme yöntemleri X
2 Transfüzyon reaksiyonları X
3 Kan bankası işleyiş ve pratiği X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 2 4
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6