Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Transfüzyon Immunohematolojisi KBT 507 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Transfüzyonda önem taşıyan antijen ve antikorlar ile rol oynadıkları klinik durumlar hakkında teorik bilgi vermek ve bunlarla ilgili laboratuar testerini kullanma ve yorumlama becerisi kazandırmak
Course Content Transfüzyon ile ilgili klinik problemleri çözmek için gereken testleri bilmek, uygulamak ve yorumlamak, yeni yöntemler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uygunluk testlerini bilmek, uygulamak ve yorumlamak
2 Majör ve minör kan gruplarını saptamak Anlatım, Performans Görevi,
3 Transfüzyon ile ilgili klinik problemleri çözmek için gereken testleri bilmek, uygulamak ve yorumlamak
4 Kan gruplarının özelliklerini bilmek Soru-Cevap, Performans Görevi,
5 rombosit ve lökosit antijenlerinin transfüzyon açısından önemini bilmek
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kan Grupları (tanım, terminoloji, genetik, yapı ve işlevler) Kaynak tarama ve ön okuma
2 BO kan grubu sistemi Kaynak tarama ve ön okuma
3 Rh kan grubu sistemi Kaynak tarama ve ön okuma
4 Diğer eritrosit antijenleri Kaynak tarama ve ön okuma
5 Kan gruplama yöntemleri ve kan gruplamada standartlar Kaynak tarama ve ön okuma
6 Uygunluk testleri ve klinik önemi Kaynak tarama ve ön okuma
7 Uygunluk testleri ve klinik önemi Kaynak tarama ve ön okuma
8 Kan gruplamada moleküler tanı yöntemleri Kaynak tarama ve ön okuma
9 İmmünohematoloji laboratuvarında problem çözümü ve ek testler Kaynak tarama ve ön okuma
10 HLA sistemi ve transfüzyondaki önemi Kaynak tarama ve ön okuma
11 Trombosit antijenleri, granülosit antijenleri ve klinik önemi Kaynak tarama ve ön okuma
12 Alloimmünizasyon ve hemolitik transfüzyon reaksiyonlarına yaklaşım Kaynak tarama ve ön okuma
13 Transfüzyonun immunolojik komplikasyonları Kaynak tarama ve ön okuma
14 Transfüzyonun immunolojik komplikasyonları Kaynak tarama ve ön okuma
Resources
Course Notes
Course Resources Ulusal kan ve kan ürünleri rehberi (TC Sağlık Bakanlığı)
Kan gruplarına giriş (Geoff Daniels-Imelda Bromilow), (çeviren LT Kumaş. Ed: Y Heper)
Technical Manuel (American Association of Bood Banks)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Kan grupları ve belirleme yöntemleri X
2 Transfüzyon reaksiyonları X
3 Kan bankası işleyiş ve pratiği X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 90
1. Ödev 5
2. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 2 2 4
Final 1 2 2
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6