Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kan Merkezi Işleyiş ve Yönetimi KBT 508 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kan bankasının tüm proseslerinin aktarımı, yönetim şekilleri, işleyiş politikaları, kayıtlar, kayıtlara ulaşılabilirlik, kan güvenliği, kalite ve diğer teknik gerekliliklerin aktarılması amaçlanmıştır.
Course Content Kan merkezleri ile ilgili kanun, yönetmelik, rehber, malpraktis yasası analtılacaktır. Başhekimden kan merkezi hizmetli personeline kadar her çalışanın görev ve sorumlulukları ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Transfüzyon komitesinin oluşturulması, katılacak olan üyeleri, toplantıları, alacağı kararların önemi-uygulanması anlatılacaktır. Kan merkezinin kendi iç işleyişi, kan isteminin yapılamsından kanın hastaya transfüzyonuna kadar olan tüm işleyiş basamakları, diğer birimlerle iletişimi bu konudaki her personelin görev ve sorumlulukları tek tek ele alınacaktır. Işleyiş ile ilgili hiçbir boşluk ve yanlış anlşılmaya yer vermeyecek düzenlemelerin nasıl gerçekleştirileceği; hata veya uyumsuzlukların tesbiti durumunda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin neler olacağı anlatılacaktır. Kan merkezi birimleri fiziksel donanımsal ve personel alt yapıları yasal düzenlemeler doğrultusunda işlenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kan merkezlerinde kalite güvencesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
2 Mikrobiyolojik tarama testleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 Kan merkezlerinde kayıt ve ulaşılabilirlik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 Transfüzyon öncesi uygunluk testleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
5 Kan merkezlerinde biyoemniyet Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
6 Kanın hazırlanması saklanması ve nakli Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
7 Antiglobulin testler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
8 Kan merkezlerinde laboratuvar kriterleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
9 Kan merkezi yönetim politikaları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
10 Kan merkezlerinde bina ve teknik donanım Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
11 Kan merkezi işleyişi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
12 Kan merkezi personelinin görev ve sorumlulukları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
13 Kan merkezinde güvenlik ve etkinlik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kan merkezi işleyişi
2 Kan merkezi personelinin görev ve sorumlulukları
3 Kan merkezlerinde bina ve teknik donanım
4 Transfüzyon öncesi uygunluk testleri
5 Antiglobulin testler
6 Mikrobiyolojik tarama testleri
7 Kanın hazırlanması saklanması ve nakli
8 Kan merkezi yönetim politikaları
9 Kan merkezinde güvenlik ve etkinlik
10 Kan merkezlerinde kayıt ve ulaşılabilirlik
11 Kan merkezlerinde kalite güvencesi
12 Kan merkezlerinde laboratuvar kriterleri
13 Kan merkezlerinde biyoemniyet
14
Resources
Course Notes Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XII, KMTD, 2009<br>Kan bileşenlerinin hazırlanma, kullanım ve kalite güvencesi rehberi, EDOM, 2008
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Kan grupları ve belirleme yöntemleri X
2 Transfüzyon reaksiyonları X
3 Kan bankası işleyiş ve pratiği X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 2 3 6
Total Workload 154
Total Workload / 25 (Hours) 6.16
dersAKTSKredisi 6