Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Transfüzyon Mikrobiyolojisi KBT 504 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Transfüzyonla bulaşan bakteriyel, viral ve diğer bulaşıcı ajanların testleri ve kontaminasyonu önlemenin anlatımı amaçlanmıştır.
Course Content Transfüzyonun mikrobiyolojik önemi, kan ile bulaşan bakteri, virus ve parazitler hakkında temel bilgiler. Bu etkenlerin bulaş yolları, transfüzyon için önemleri, ülkemizde ve dünyadaki durum değerlendirilecektir. Daha sonra bu mikroorganizmaların transfüzyon öncesi tesbiti ve sırasıyla yapılması gereken işlemler anlatılacak. Mikrobiyolojik tarama testleri ve tanı testleri hakkında detaylı bilgiler verilecektir. Donör seçimi hususunda bu mikroorganizmaların önemi, dikkat edilmesi gereken konular, pencere dönemi v.s. ve doğru-yanlış örnek uygulamalar anlatılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Havuz yöntemli moleküler testler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
2 Sifilis, EBV, Parvovirüs B 19, HPV 6 ve 8 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 Hepatitler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 HIV Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Transfüzyonla bulaşan paraziter enfeksiyonlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
6 Diğer transfüzyonla bulaşan viral enfeksiyonlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
7 Doğrulama testleri (yardımcı testler) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
8 Hepatitlerde serolojik ve moleküler testlerin gözden geçirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
9 Fungal enfeksiyonlar, prionlar ve kontaminasyonu önleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
10 Okült hepatitler, artan risk Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
11 Transfüzyonla bulaşan bakteriyel enfeksiyonlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
12 Tarama testleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
13 Kontamine kan transfüzyonunda gözlenen semptomlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Transfüzyonla bulaşan bakteriyel enfeksiyonlar
2 Kontamine kan transfüzyonunda gözlenen semptomlar
3 Diğer transfüzyonla bulaşan viral enfeksiyonlar
4 Hepatitler
5 HIV
6 Sifilis, EBV, Parvovirüs B 19, HPV 6 ve 8
7 Transfüzyonla bulaşan paraziter enfeksiyonlar
8 Fungal enfeksiyonlar, prionlar ve kontaminasyonu önleme
9 Tarama testleri
10 Doğrulama testleri (yardımcı testler)
11 Havuz yöntemli moleküler testler
12 Okült hepatitler, artan risk
13 Hepatitlerde serolojik ve moleküler testlerin gözden geçirilmesi
14
Resources
Course Notes Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XII, KMTD, 2009<br>Kan bileşenlerinin hazırlanma, kullanım ve kalite güvencesi rehberi, EDOM, 2008
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Kan grupları ve belirleme yöntemleri X
2 Transfüzyon reaksiyonları X
3 Kan bankası işleyiş ve pratiği X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 4 8
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6