Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Reklamcilikta Toplumsal Trendler ve Yaşam Tarzlari HIR 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYDA İNANÇ
Course Lecturers Doç.Dr. AYDA İNANÇ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective
Bu ders ile öğrencilerin, tüketicilerin satın alma ya da tüketim alışkanlıkları, içinde bulundukları toplumsal yapıdaki değişimler ve bu değişimlerden etkilenen yaşam
tarzları ve tüketim mekânlarına dair bilgi ve bakış açısına sahip olmaları bu bağlamda tartışabilmeleri amaçlanmaktadır.
Course Content
Ders kapsamında öğrencilere günümüzün tüketim kültürü çerçevesinde gerçekleşen farklı tüketim şekillerine, yeni tüketim ortam ve mekânlarına, tüketicilerin tüketimi
bir rekreatif faaliyet olarak serbest zamanlarında nasıl değerlendirdiklerine, yeni tüketim çeşitleri bağlamında oluşturulan reklam mesajlarına ve bu mesajların bireylere
nasıl etki ettiğine dair bilgiler verilecek ve gündelik örnekler, kuramlar ile tartışılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 yeni tüketici türlerine ayna tutan reklam mesajlarını inceleyebilmek Gösteri, Portfolyo,
2 Toplumsal değişim ve trendlerin bireylerin yaşam tarzlarına ve tüketim davranışlarına nasıl etki ettiğini algılayabilmek Gösteri, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 genel tartışma
2 Reklamlarda yeni düzenlemeler ve ürün yerleştirme
3 Değişen tüketici yapısının reklamlara yansıması
4 Değişen tüketici yapısının reklamlara yansıması (devam)
5 Gündelik dil ve reklam ilişkisi
6 Yeni bir yaşam tarzı olarak online alışveriş ve reklamın ilişkisi
7 vize
8 Yaşam tarzı markaları ve reklamları
9 Yaşam tarzı markaları ve reklamları (devam)
10 Yeni bir reklam ortamı olarak sosyal medya
11 Yeni bir reklam ortamı olarak sosyal medya (devam)
12 Online oyunlar ve reklam ilişkisi (Advergaming)
13 Reklamlarda farklı segmentler için kullanılan göstergeler
14 Reklamlarda farklı segmentler için kullanılan göstergeler (Devam)
Resources
Course Notes
Course Resources
Robin Lent, Genevieve Tour, Selling Luxury: Connect with Affluent Customers, Unique Experiences Through Impeccable Service, and Close the Sale, Wiley,
2009,Stefania Saviolo , Antonio Marazza, Lifestyle Brands: A Guide to Aspirational Marketing, Palgrave Macmillan, 2013,Kit Yarrow, Decoding the New Consumer Mind:
How and Why We Shop and Buy, Jossey-Bass, 2014,Paco Underhill, Why We Buy: The Science of Shopping Updated and Revised for the Internet, the Global
Consumer, and Beyond, Simon & Schuster, 2008
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Ödev 30
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 30 30
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 40 40
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6