Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Reklam Sosyolojisi HIR 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYDA İNANÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu ders ile öğrencilerin, önemli birer medya ve tükettirme ürünü olan reklamların toplum üzerinde bıraktığı etkileri eleştirel bir bakış açısı ile tartışabilmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu ders kapsamında reklamların toplumsallaşma sürecinde birey üzerinde bıraktığı etkiler, bireyleri ve toplumları şekillendirme yöntemleri ve aynı zamanda bir yandan da toplumlara nasıl ayna tuttuğuna dair kuramsal bilgiler verilerek toplum üzerindeki etkiler gündelik hayattan örnekler ve araştırma sonuçları kapsamında   tartışılacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Reklam mesajlarına eleştirel bir bakış açısı ile bakabilmek Gösteri, Portfolyo,
2 Reklamların ve reklam sektörünün toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkileri değerlendirebilmek Gösteri, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Kültür ve reklam
3 Reklamların toplum üzerindeki etkileri
4 Reklamların toplum üzerindeki etkileri (devam)
5 Tüketim türleri ve reklama dair eleştirel bakış açıları
6 Tüketim türleri ve reklama dair eleştirel bakış açıları (devam)
7 vize
8 Reklam ve sosyal sınıf ilişkisi ve reklamların kimlik inşaası üzerindeki etkisi
9 Reklam mesajlarının toplumsal cinsiyete etkisi
10 Ünlü kullanımı ve cinsellik çekiciliğinin reklamlarda kullanımı
11 Reklamda ikna süreci
12 Sosyal sorumluluk reklamları
13 Reklamların çocuklar üzerindeki etkisi
14 Siyasal reklamlar
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 30 30
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6