Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Yaşaminda Beden Dili HIR 526 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. METİN IŞIK
Course Lecturers Prof.Dr. METİN IŞIK,
Course Assistants

Arş.Gör.Dr. SİMGE ÜNLÜ KURT

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesi. 

Course Content

İletişim, Etkili İletişim, İletişim Becerileri, İş Yaşamı ve Beden Dili 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Beden dili olgusunu, işlev ve önemini açıklar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
2 İletişimin birey ve toplum için önem ve işlevini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Günlük hayatta ve iş yaşamında beden dilinin etkin kullanımını gösterir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama, Örnek Olay, Problem Çözme, Performans Görevi,
4 Sosyal hayatta iş yaşamında iletişim becerilerinin önemini vurgular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
5 Beden dili hareketlerinin ne anlama geldiğini ve farklı kültürlerde beden dilinin nasıl kullanıldığını öğrenir. Tartışma, Gösteri, Sınav ,
6 İş yaşamında etkili iletişim ve beden dili uygulamalarının nasıl yapılabileceğini gösterir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Ödev, Performans Görevi,
7 İletişim olgusunu tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
8 Örnek uygulamaları çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişim nedir? İletişimsizlik Mümkün müdür?
2 İletişim sizinle başlar
3 İnsan tabiatını tanıma
4 İkna edici iletişim
5 İletişimde ilk izlenim ve önemi
6 Kültür ve kültürel farklılıkların beden diline etkisi,
7 Etkin dinleme
8 Empati kurma
9 Ara sınav
10 İş görüşmelerinde beden dili kullanımında dikkat edilmesi gerekenler.
11 Beden dili kodları: Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri
12 Beden dili kodları... Kişiler arası mesafe, fiziksel görünüm
13 İş yaşamında beden dilinin etkin kullanımı: Uygulama ve örnek çözümlemeler.
14 İş yaşamında beden dilinin etkin kullanımı: Uygulama ve örnek çözümlemeler.
Resources
Course Notes
Course Resources

IŞIK, Metin, Sizinle İletişebilir Miyiz?, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya, 2016.

GOMAN K. Carol. İş Yerinde Beden Dili, Alfa Yayınları, 2009.

IŞIK, Metin (ed.), Genel ve Teknik İletişim, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya,2011.

EKMAN, Paul, Ne Düşündüğünü Biliyorum, Koridor Yayınevi.

JAMES, J., JAMES, Moore, İnsanları Çözümleme Sanatı, Koridor Yayınları.DIMTIRIUS, J. Ellan, İnsanları Okumak, Koridor Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
2. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 20 20
Ödev 2 10 20
Sözlü Sınav 1 5 5
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6