Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Marka Iletişimi ve Yönetimi HIR 527 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers Doç.Dr. CENGİZ ERDAL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Marka ve markalaşmanın önemi

Course Content

Markalaşmanın bir stratejik yönetim olarak öğrencilere benimsetilmesi ve markalaşma aşamalarının tanıtılması. Marka ile imaj ve itibar ilişkisi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Markalaşma, imaj ve itibar ilişkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Marka ve tüketici ilişkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Markalaşmanın önemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Markalaşmanın tarihi
3 Günümüzde marka ve markalaşma
4 Marka ve iletişim
5 Marka iletişiminin unsurları
6 Strateji, Taktik ve Planlama
7 Arasınav
8 Marka iletişiminde stratejik yönetim
9 Marka yönetiminde Türkiye'den örnekler-1
10 Marka yönetiminde Türkiye'den örtnekler-2
11 Marka yönetiminde Dünya'dan örnekler-1
12 Marka yönetimi ile ilgili Dünya'dan örnekler-2
13 Öğrencilerin sunumları-1
14 Öğrenci sunumları-2
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 30
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6