Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bütünleşik Pazarlama Iletişimi HIR 525 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers Doç.Dr. AYDA İNANÇ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu ders öğrencilere bütünleşik pazarlama iletişimini derinlemesine öğretmek amacıyla dizayn edilmiştir.

Course Content

Bu ders pazarlama iletişimi elemanları olan reklam, satış promosyonu, halkla ilişkiler, kişisel satış gibi unsurları kapsayarak bütünleşik pazarlama iletişimi teorilerini, konseptini ve uygulamalarını içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bütünleşik pazarlama iletişiminin organizasyonlardaki rolünü anlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Öğrencilere bütünleşik pazarlama kavramını, içeriğini ve terminolojisini öğretmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Pazarlama iletişimi sürecinin planlamasını, uygulamasını ve değerlendirilmesini anlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Pazarlama iletişimi karması elementleri arasındaki ilişkiyi analiz etmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bütünleşik Pazarlama İletişimine Giriş Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
2 Satın alma davranışları Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
3 Marka Yönetimi Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
4 Bütünleşik pazarlama iletişimi planlama süreci Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
5 Bütünleşik pazarlama iletişimi araçları-1 Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
6 Bütünleşik Pazarlama İletişimi araçları -2 Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
7 Bütünleşik pazarlama iletişimi araçları-3 Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
8 Bütünleşik Pazarlama İletişimi araçları -4 Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
9 Dijital Pazarlama Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
10 Sosyal Medya Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
11 Veri Tabanı Pazarlaması Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
12 Müşteri İlişkileri Yönetimi Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
13 Bütçeleme Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
14 Yaratıcılık ve BPİ Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow, Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005
Resources
Course Notes <p>Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005</p> <p>B&uuml;t&uuml;nleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow,</p> <p>Donald Baack, Nobel Akademik Yayıncılık, 7. Basım,2016</p> <p>Marketing Management&rsquo;, Philip Kotler &amp; Kevin Lane Keller, 13thedition , Pearson Prentice Hall, 2009</p> <p>- &lsquo;The Fundamentals and Practice of Marketing&rsquo;, John Wilmshurst &amp;Adrian Mackay, 4th edition, Butterworth</p> <p>Heinemann,2002</p> <p>Pazarlama İlkeleri&rsquo;, Prof. Dr. İsmet Mucuk, 16. Basim, T&uuml;rkmen Kitabevi, 2007</p>
Course Resources

Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick, 2 nd edition , Pearson Education, 2005

Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Pearson, Kenneth E. Clow,

Donald Baack, Nobel Akademik Yayıncılık, 7. Basım,2016

Marketing Management’, Philip Kotler & Kevin Lane Keller, 13thedition , Pearson Prentice Hall, 2009

- ‘The Fundamentals and Practice of Marketing’, John Wilmshurst &Adrian Mackay, 4th edition, Butterworth

Heinemann,2002

Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk, 16. Basim, Türkmen Kitabevi, 2007

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 10 10
Proje / Tasarım 1 30 30
Final 1 10 10
Total Workload 154
Total Workload / 25 (Hours) 6.16
dersAKTSKredisi 6