Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Algi ve Ikna Yönetimi HIR 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYDA İNANÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı; bir yandan semboller ve mesajlar (hem sözlü hem sözsüz) öte taraftan siyasal ideolojiler ve hareketler, kolektif kimlikler, güç, çatışma vs. arasındaki farklı ilişkileri ortaya koymaktır. 

Course Content

Diğer insanların davranışlarını şekillendirmek, düşüncelerini etkilemek ve onları harekete geçirmek için sembollerin nasıl kullanıldığıyla ilgili çalışmaları inceleyerek retoriğin bazı temel araçlarını tanımak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavram olarak ikna H. Andaç Demirtaş Madran (2012).Tutum, Tutum Değişimi ve İkna İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık
2 İkna edici iletişim Yüksel, A. H. (2012). İkna Edici İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
3 İkna edici iletişimde beden dilinin kullanımı Yüksel, A. H. (2012). İkna Edici İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
4 İkna ve tutum H. Andaç Demirtaş Madran (2012).Tutum, Tutum Değişimi ve İkna İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık
5 İknanın oluşmasında sosyal etki H. Andaç Demirtaş Madran (2012).Tutum, Tutum Değişimi ve İkna İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık
6 İkna kuramları Yüksel, A. H. (2012). İkna Edici İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
7 Arasınav
8 İkna teknikleri Fisher, R. Ve Shapiro, D. (2013). İkna Teknikleri: Duygularla Mantık Ötesi İkna Teknikleri, İstanbul: Sistem Yayıncılık
9 İknada algının önemi Karabulut, B. (2014). Algı yönetimi, İstanbul: Alfa Yayıncılık
10 Algı ve iknada müziğin kullanım Çakır, S. (2016). Reklam ve Müzik, Ankara: Gece Kitaplığı
11 Algı ve iknada renklerin kullanımı Sefer D. (2013). Bilinçaltı reklamcılık ve iletişim teknikleri. İstanbul: Gelişim Üniversitesi Yayınları
12 Siyasal iletişimde algı ve ikna taktikleri Zeybek, B. (2016). Siyasal Reklam, İkna Ve Retorik, İstanbul:Beta Yayınları
13 Algı ve iknaya ilişkin film çözümlemeleri
14 Öğrenci Sunumları
Resources
Course Notes
Course Resources

H. Andaç Demirtaş Madran (2012).Tutum, Tutum Değişimi ve İkna İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık

Çakır, S. (2016). Reklam ve Müzik, Ankara: Gece Kitaplığı

Yüksel, A. H. (2012). İkna Edici İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Fisher, R. Ve Shapiro, D. (2013). İkna Teknikleri: Duygularla Mantık Ötesi İkna Teknikleri, İstanbul: Sistem Yayıncılık

Karabulut, B. (2014). Algı yönetimi, İstanbul: Alfa Yayıncılık

Sefer D. (2013). Bilinçaltı reklamcılık ve iletişim teknikleri. İstanbul: Gelişim Üniversitesi Yayınları

Zeybek, B. (2016). Siyasal Reklam, İkna Ve Retorik, İstanbul:Beta Yayınları

Aristoteles (2016). Retorik. YapıKredi Yayınları.

Platon, Longions (2003). Siyaset ve Retorik. İz Yayıncılık

Gültekin, M. (2016). Algı Yönetimi ve Manipülasyon. Pınar Yayıncılık

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
2. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
4. Ödev 15
3. Sözlü Sınav 15
Total 100
6. Final 50
5. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6