Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni Medya, Sosyal Ağlar ve Halkla Ilişkiler HIR 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUĞÇE BORAN
Course Lecturers Doç.Dr. TUĞÇE BORAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Halkla ilişkilerde yeni medya ve sosyal ağların kullanım stratejilerinin benimsetilmesi

Course Content

Geleneksel Medya ve Sosyal Medya farklılıkları
Sosyal ağları kullanım alışkanlıkları
Medya planlamasında Sosyal Medyanın Etkileri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal medya yönetiminin unsurlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Geleneksel medya ve yeni medya farklılıklarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Sosyal medyanın halkla ilişkiler açısından önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Halkla ilişkilerle ilgili sosyal medya stratejilerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Tanıtımı ve Giriş
2 İletişim kuramları
3 Geleneksel Medya ve Sosyal Medya farklılıkları
4 Sosyal ağları kullanım alışkanlıkları
5 Medya araçları, temsiliyet ve demokrasi
6 Sosyal medyada yeni halkla ilişkiler yaklaşımları-I
7 Sosyal medyada yeni halkla ilişkiler yaklaşımları-II
8 Yeni Medyada Kurumsal İletişim
9 Yeni Medyada Kriz Yönetimi
10 Medya planlamasında Sosyal Medyanın Etkileri
11 Yeni Medyada Propaganda ve Lobicilik
12 Proje Sunumları-I
13 Proje Sunumları-II
14 Genel Gözden Geçirme
Resources
Course Notes <p>Deniz Yengin (edit&ouml;r) 2012, Yeni medya ve, Anahtar Kitaplar</p>
Course Resources

Sanal ortamda halkla ilişkiler – İdil Sayımer

İnternet çağında kurumsal iletişim – Ebru Uzunoğlu

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 15 15
Proje / Tasarım 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6