Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kurumsal Kimlik, Imaj ve Itibar Yönetimi HIR 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers Doç.Dr. CENGİZ ERDAL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Kurumlarda kurumsal kimlik oluşturulması, imaj ve itibar yönetim stratejilerinin benimsetilmesi.
Course Content Kurumsal kimliğin önemi ve unsurları
İtibar ve imaj ilişkisi, yönetimi
İmaj ve itibarın oluşturulma stratejileri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kurumsal kimliğin unsurlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 İmaj ve itibar ilişkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 İtibar yönetiminin stratejilerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 İtibar yönetiminin unsurlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 İmajın marka oluşturmadaki önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Tanıtımı ve Giriş
2 Proje Yönetimi
3 Kurumsal Kimliği Etkileyen Faktörler
4 Yeni Medya, İmaj ve İtibar Yönetimi
5 Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi İlişkisi I
6 Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi İlişkisi II
7 Kurum İçi İletişimin Kurumsal Kimlik ve İmaja Katkısı
8 Marka ve İtibar Yönetimi İlişkisi
9 Kurumsal İtibar ve Bireysel İtibar İlişkisi
10 Sunum Teknikleri
11 Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi İlişkisi
12 Kriz Yönetimi ve İtibar Yönetimi İlişkisi
13 Öğrecilerin Proje Sunumları-I
14 Öğrencilerin Proje Sunumları-II
Resources
Course Notes
Course Resources İrfan Erdoğan (2008), Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara
Alison Theaker (2012), The Public Relations Handbook, Routledge
Paul Messaris ( 1997), Visual Persuasion, Sage
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6