Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilimlerde Araştirma Yöntemleri HIR 521 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. METİN IŞIK
Course Lecturers Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN, Prof.Dr. METİN IŞIK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu ders iletişim bilimlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğretmeyi amaçlar.

Course Content

Bilim, bilimsel bilgi, bilimsel araştırmalarda etik, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama ve veri analizi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırmalarında etik kaygı güder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Hipotez kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Araştırmanın aşamalarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Araştırma yöntemlerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Araştırma tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Niteliksel veya niceliksel araştırma yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Derse Giriş
2 Araştırmanın Kuramsal Temelleri
3 Pozitivizm ve Bilimsel Yöntemin Eleştirisi
4 Araştırmanın Planlanması ve Öneri Hazırlama
5 Araştırma Sorusu Nasıl Belirlenir?
6 İkincil Kaynak Kullanımı (Literatür Taraması)
7 Ara Sınav
8 Kaynak Gösterimi
9 Veri Toplama Teknikleri 1
10 Veri Toplama Teknikleri 2
11 Örnekleme Kuramı
12 Ölçme ve Ölçekleme
13 Netnography
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes <p>Balcı, Ali,2001. Sosyal Bilimlerde Araştırma, Y&ouml;ntem Teknik ve İlkeler, Pegem Yayıncılık</p>
Course Resources

Aziz, Aysel. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.

Yıldırım, Besim. (2015). İletişim Araştırmalarında Yöntemler.

Week Documents Description size
0 VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 0.2 MB
0 NİTEL ARAŞTIRMALAR NİTEL ARAŞTIRMALAR 0.25 MB
0 RAPORLAMA METİN IŞIK RAPORLAMA METİN IŞIK 0.19 MB
0 NİCEL ARAŞTIRMALAR NİCEL ARAŞTIRMALAR 0.25 MB
0 KONU SEÇİMİ VE SINIRLANDIRMA KONU SEÇİMİ VE SINIRLANDIRMA 0.19 MB
0 ANKET FORMU ANKET FORMU 0.17 MB
0 VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 0.2 MB
0 NİTEL ARAŞTIRMALAR NİTEL ARAŞTIRMALAR 0.25 MB
0 RAPORLAMA METİN IŞIK RAPORLAMA METİN IŞIK 0.19 MB
0 NİCEL ARAŞTIRMALAR NİCEL ARAŞTIRMALAR 0.25 MB
0 KONU SEÇİMİ VE SINIRLANDIRMA KONU SEÇİMİ VE SINIRLANDIRMA 0.19 MB
0 ANKET FORMU ANKET FORMU 0.17 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6