Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Etkinlik Yönetimi HIR 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ÇALAPKULU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Halkla ilişkilerde etkinlik önceden planlanan sunum, performans, kutlamalar vs. kapsamaktadır. Etkinlik yönetimi ise, tüm etkinlik ve organizasyonların sorunsuz bir şekilde akışını sağlayan süreci tanımlamaktadır. Bu dersin amacı, öğrencilerin halkla ilişkiler etkinlik planlama ve uygulamalarıyla ilgili donanımlı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Course Content Bu dersin içeriğini; etkinlik yönetime ilişkin temel kavram ve tanımlamaların yanı sıra halkla ilişkilerde etkinlik türleri, etkinlik süreci, medyanın kullanımı vs. oluşturmaktadır. Ayrıca çeşitli etkinlik uygulamalarından örnekler verilmektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Etkinlik planlaması yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Etkinlik yönetimiyle ilgili protokol kurallarına hakim olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Etkinlik sürecinde medyayı etkin olarak kullanabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Örnek etkinlik uygulamaları gerçekleştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Halkla ilişkilerde etkinliklere ilişkin detaylı bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Etkinlik kavram ve içeriği
2 Etkinlik türleri
3 Etkinlik planlama süreci
4 Etkinlik yönetimi modelleri
5 Etkinlik yönetiminde medya ilişkiler
6 Etkinlik yönetiminde dijital teknolojilerinin kullanımı
7 Ara Sınav
8 Etkinlik yönetiminde bütçeleme
9 Etkinlik yönetiminde protokol, ilke ve türleri
10 Etkinlik yönetiminde protokol kuralları 1
11 Etkinlik yönetiminde protokol kuralları 2
12 Etkinliklerde risk, sorun ve krizler
13 Örnek etkinlik yönetimi uygulama
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources Bladen, C., Kennell, J., Abson, E. & a Wilde, N. (2012). Events Management. Routledge.
Gültekin, B. (2012). Üniversitelerde Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi Modelleri. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
Kılanç, R. Ö. (2014). Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi. Kriter Yayınları.
Pira, A. (2004).Etkinlik Yönetimi. İstanbul: Mediacat Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 15
1. Proje / Tasarım 20
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final 1 25 25
Proje / Tasarım 1 10 10
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6