Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya Yönetimi ve Planlanmasi HIR 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Medya yönetimi ve planlamasının nasıl yapıldığının öğrencilere benimsetilmesi.
Course Content Medya planlaması ve aşamaları,
Strateji, Taktik, Planlama
Bütçeleme ve Kaynak Kullanımı
Liderlik ve Yöneticilik
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medya planlamasında kullanılan araçları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Medya planlamasının aşamalarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Strateji, taktik ve planlama ilişkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Bütçelemenin önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Lider ve yönetici arasındaki farkları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Tanıtımı ve Giriş Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
2 Yönetimin unsurları Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
3 Strateji, taktik, planlama Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
4 Liderlik ve Yöneticilik Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
5 Değişim Yönetimi Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
6 Müşteri İlişkileri Yönetimi Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
7 Vize
8 Medya planı aşamaları Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
9 Medya yönetiminde strateji planlama Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
10 Medya, Reklam ve Tüketiciler Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
11 Bütçeleme Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
12 Öğrenci sunumları (Medya planı hazırlama) Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
13 Öğrenci sunumları (Medya planı hazırlama) Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
14 Genel gözden geçirme
Resources
Course Notes Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
Course Resources Jack Z. Sissors, Lincoln Bumba (1989) Advertising Media Planning, NTC Business Books
Alison Theaker ve Heather Yaxley ( 2013), ThE Public Relations Strategic Toolkit, Routledge
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6