Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halkla Ilişkilerde Kriz Yönetimi ve Sorun Çözme HIR 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KADRİYE KOBAK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Halkla ilişkiler uygulamalarında krizin nasıl yönetileceğini uygulama ve örneklerle çalışmak. Sorunun krize dönüşmeden nasıl çözümlenmesi gerektiğinin irdelenmesi.
Course Content Sorunu ortaya çıkaran unsurlar, sorun çözme becerileri,sorunların krize dönüşümü, krizin temel özellikleri, kriz çeşitleri, kriz analizi, kriz çözme yöntemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Krizin çözüm yöntemlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Krizi tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Krizin unsurlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Sorun ve kriz arasındaki farkı tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Kriz planı hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sorunu ortaya çıkaran unsurlar
2 Sorun çözme becerileri
3 Sorunların krize dönüşümü
4 Krizin temel özellikleri
5 Kriz çeşitleri
6 Kriz Analizi
7 Ara Sınav
8 Kriz yönetiminin adımları
9 Kriz yönetiminde yapılması ve yapılmaması gerekenler
10 Kriz komitesi
11 Krizde senaryo değerlemesi
12 Kriz çözme yöntemleri
13 Uygulama, izleme ve revizyon
14 Proje sunumları
Resources
Course Notes Derste işlenecek ders notları
Course Resources İrfan Erdoğan (2008), Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara.
Jack Z. Sissors ve Roger B. Baron (2002). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, MediaCat.
Sally Stewart (2004)i Medya ile İlişkiler Rehberi, MediaCat
Philip Kotler (199) Kotler ve Pazarlama, (çev. Ayşe Özyağcılar) Sistem Yayıncılık
Peter F. Drunker (1996), Etkin Yöneticilik (çev.Ahmet Özden-Nuray Tunalı), Eti Kitapları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
2. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
4. Ödev 15
3. Sözlü Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Sözlü Sınav 1 5 5
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6