Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halkla Ilişkiler Planlamasi ve Iletişim Yönetimi HIR 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Teori ve pratiğin birlikte yürütüldüğü bu derste halkla ilişkiler planlaması ve aşamalarının kavratılması temel amacı oluşturur.

Course Content

Öğrenciler derte halkla ilişkiler planlaması ve aşamaları ile medya araçları ve medya ilişkileri, kurumsal iletişim, algı yönetimi ve ikna konuları hakkında bilgileneceklerdir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Halkla İlişkiler ve medya ilişkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Halkla ilişkiler kampanyalarında kullanılacak medya araçlarını sayar. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Halkla ilişkiler kampanyalarında hedef kitleyi belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Algı yönetim ve iknanın unsurlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Durum analizi yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Halkla ilişkiler planlamasının aşamalarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 Halkla ilişkiler kampanyalarında bütçeleme ve kaynak kullanımın öneminin farkındadır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
8 Kurumsal iletişimi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
9 Halkla ilişkiler kampanyalarında hedef belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Etkin örgüt yönetimi - I
3 Etkin örgüt yönetimi - II
4 Halkla İlişkiler ve yönetim kararları - I
5 Halkla İlişkiler ve yönetim kararları - II
6 Strateji oluşturma
7 Planlama - I
8 Planlama - II
9 Uygulama - I
10 Uygulama - II
11 İzleme ve değerlendirme - I
12 İzleme ve değerlendirme - II
13 Proje Sunumları - I
14 Proje Sunumları - II
Resources
Course Notes <p>Halkla ilişkiler ve iletişim y&ouml;netiminde m&uuml;kemmellik &ndash; James E. Grunig</p>
Course Resources

İrfan Erdoğan (2008), Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara.

Jack Z. Sissors ve Lincoln Bumba (1989). Advertising Media Plannig, NTC Business Books
Alison Theaker ( 2012). The Public Relations Handbook, Routledge

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 15
1. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Proje / Tasarım 1 15 15
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6