Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
New Security Problems In The Middle East (En) ODC 596 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TUNCAY KARDAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

To introduce the students to new perspectives in security studies with a view to applying them to the context of the Middle East

Course Content

This course uses new perspectives in security studies to apply its theoretical and conceptual tools in the context of the Middle East.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Knows Concepts and Issues of security Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 General Introduction: What is Security? Concepts and Issues
2 Traditional Approaches in Security Studies
3 Third World Security Studies: Nation-Building and State Formation
4 The Copenhagen School: Sector Analysis and Societal Security
5 Social Constructivism: Strategic Culture, Security Community, Democratic Peace
6 Postmodernism: Securitization and Postmodern War
7 Gender and Security
8 Critical Security Studies 1: Human Security and Structural Violence in the ME
9 Case Studies 1: Nation Building State Formation and the Arap Spring
10 Case Studies 2: Is the Cartoon Crisis a Clash of Civilizations?
11 Case Studies 3: End of American Security Hegemony? The Iraq War
12 Case Study 4: Privatization of Security in Africa and the Middle East
13 Case Study 5: Image and Media Representation in the ME after 9/11,
14 Conclusion: Security, What next?
Resources
Course Notes <p>Jef Huysmans (1998) Security! What Do You Mean? From Concept to Thick Signifier European Journal of International Relations 4(2) 226-255.<br /> David Baldwin (1997) The Concept of Security Review of International Studies 23(1) 5-26.,Emma Rotschild (1995) What is Security Daedalus 124(3) 53-98.<br /> Terry Terriff et al.(1999) Security Studies Today Cambridge: Polity Press, chapter 2.<br /> Walt, Stephen (1991) The Renaissance of Security Studies International Security Quarterly 35(2).<br /> Hedley Bull (1968) Strategic Studies and its Critics World Politics 20(4).<br /> Ayoob, Mohammed (1995) The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict and the International System. Boulder: Lynne Rienner.<br /> Azar, Edward E and Chung Moon (1988) National Security in the Third World College Park: University of Maryland.<br /> Krause, Keith (1998) Theorizing security, state formation and the Third World in the post-Cold War World, Review of International Studies 24: 125-136.<br /> Buzan, Barry, Waever, Ole and Jaap De Wilde (1998) Security: A New Framework for Analysis Boulder: Lynne Reinner. Chapter 1, 2, 9.<br /> Bill McSweeney (1996) Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School Review of International Studies 23 81-93.</p>
Course Resources

Jef Huysmans (1998) Revisiting Copenhagen: Or on the Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe European Journal of International Relations 4(4) 447-477.
Alastair I. Johnson (1995) Thinking about Strategic Culture International Security 19(4) 32-64.
Michael Sheehan (2005) International Security London: Lynne Rienner, Chapter 3.
Bruce Russett and Zeev Moaz (1993) Normative and Structural Causes of Democratic Peace American Political Science Review 87, 624-638.
Ole Waever (1995) Securitization and Desecuritization in Ronnie Lipschutz (ed) On Security New York: Colombia University Press, Chapter 3.
Chris Hables Gray (1997) Postmodern War London: Routledge, Chapter 1.
Michael Sheehan (2005) International Security London: Lynne Rienner, Chapter 9
Terry Terriff et al.(1999) Security Studies Today Cambridge: Polity Press, Chapter 5
Tickner, J. Ann (1995) Re-visioning Security, in Ken Booth and Steve Smith (eds) International Relations Theory Today, Cambridge: Politiy Press.
Martin Van Crevald Why Men Fight in Lawrence Freedman (ed) War Oxford: Oxford University Press. 85-89.
Keith Krause and Michael C. Williams (eds.) (1997) Critical Security Studies: Concepts and Cases London: UCL Press. Chapter 1, 3, 5.
Ken Booth (2007) Theory of World Security Cambridge: Cambridge University Press.
Keith Krause (1998) Critical Theory and Security Studies: The Research Program of Critical Security Studies Cooperation and Conflict 33(3) 298-333.
Richard Wyn Jones (1999) Security, Strategy and Critical Theory Boulder: Lynne Rienner, Michael Sheehan (2005) International Security London: Lynne Rienner, Terry Terriff et al.(1999) Security Studies Today Cambridge: Polity Press Michael Dillon (1996) The Politics of Security London: Routledge, Jutta Weldes et.al. (1999) Cultures of Insecurity: States, Communities and the Production of Danger, Minnesota: University of Minnesota Press, David Campbell (1998) Writing Security Minnesota: University of Minnesota Press. KenBooth (ed) (2005) Critical Security Studies and World Politics London: Lynne Boulder

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6