Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Postyapisalcilik ve Türk Diş Politikasi ULI 523 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ BALCI
Course Lecturers Prof.Dr. ALİ BALCI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin sonunda öğrencilerin;

-Uluslararası ilişkilerde postyapısalcı teoriyi eleştirel bir şekilde tanımlama, özetleme, analiz etme ve değerlendirme kabiliyetine sahip olması,

-Postyapısalcı teori vasıtasıyla açık bir dış politika analizi anlayışı geliştirmesi,

-Postyapısalcılık ve Türk dış politikası üzerine yazılan akademik bir çalışmada teori ve seçilen örnek olayı nasıl bağdaştıracağını anlaması ve

-Öğrencilerin araştırma için seçtikleri bir konunun teori bağlamında anlaşılır bir sunumunu gerçekleştirilmeleri hedeflenmektedir.

Course Content

Bu ders, genel olarak post-yapısalcı teori temelinde farklı kavramsal, metodolojik ve kuramsal yaklaşımları araştırmaktadır. Öğrenciler bu derste, Uluslararası ilişkiler disiplini içeresinde post-yapısalcı teorinin geliştirmiş olduğu dış politika analizi tartışmalarına dahil olacaklardır. Öğrenciler Post-yapısalcı teori ile ilgili belli bir temel edindikten sonra da Türk dış politikasına odaklanacaktırlar. Türk dış politikası ile ilgili örnek metinleri okunması ile öğrenciler, post-yapısalcı teorinin hem vaka incelemeleri hem de bu teori ile yazı yazma konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Teori ve Vaka arasında bağlantı kurabilme yeteneği Tartışma, Ödev,
2 Türk dış politikasını Postapısalcılık temelinde analiz edebilme Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Stuart Hall, &ldquo;Introduction: Who Needs &lsquo;Identity?&rdquo;, Hall S. Du Gay P. (Ed.), Questions of Cultural Identity, London: Sage, 1996</p> <p>Martin M&uuml;ller, &ldquo;Reconsidering the Concept of Discourse for the Field of Critical Geopolitics: Toward Discourse as Language and Practice&rdquo;, Political Geography, 2008</p> <p>Lene Hansen, Security as Practice: Discourse Analysis and Bosnian War, London: Routledge, 2013</p> <p>Richard Ashley, &ldquo;Untying the Sovereign State: A Double Reading of the Anarchy Problematique&rdquo; Millennium, 1988</p> <p>Richard Ashley, &ldquo;Foreign Policy as Political Performance&rdquo;, International Studies Notes, 1987</p> <p>David Campbell, Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity, University of Minnesota Press, 1992</p> <p>Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolution our Time, London: Verso, 1990</p>
Course Resources

Ali Balcı, The PKK-Kurdistan Worker’s Party’s Regional Politics: During and After the Cold War, London: Palgrave, 2017

Ali Balci, "Writing the world into counter-hegemony: identity, power, and ‘foreign policy’ in ethnic movements." International Relations, 2017

Alper Kaliber, “Securing the Ground Through securitized Foreign policy: The Cyprus Case”, Security Dialogue, 2005

Ali Balcı, “Foreign policy as Politicking in the Sarıkız Coup Plot: Cyprus between the Coup Plotters and the JDP”, Middle East Critique, 2012

Asa Lungren, The Unwelcome Neighbor: Turkey’s Kurdish Policy, New York: I.B. Tauris, 2007

Ali Balcı, “Foreign policy as domestic power struggle: The Northern Iraq as a Battlefield Between the AKP and the TAF in 2007-8”, Turkish Journal of Middle Eastern Studies, 2015

Beken Saatçioğlu, “Unpacking the Compliance Puzzle: The Case of Turkey’s AKP under EU Conditionality”, 2010 

Ali Balcı, “The Kurdish Movement’s EU Policy in Turkey: An Analysis of a Dissident Ethnic Bloc’s Foreign Policy”, Ethnicities, 2015

Ali Balcı, “When Foreign Policy Matters: The Gülen Movement’s Fight with AK Party over Iran”, Insight Turkey, 2015

Özlem Demirtaş Bagdonas, “Reading Turkey’s Foreign Policy on Syria: The AKP’s Construction of a Great Power Identity and the Politics of Grandeur”, Turkish Studies, 2014

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6