Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Türkiye Tarihi ULI 522 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İSMAİL EDİZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ve Cumhuriyet’in kurulmasından sonra yaşanan siyasi, askeri ve ekonomik gelişmeleri ele almak ve değerlendirmek.
Course Content Batı ve Osmanlı Modernleşmesi Üzerine Kuramsal Tartışmalar
Islahatlar, Fermanlar, Anayasal Gelişmeler ve Türk Modernitesi
II. Abdülhamid Dönemi Gelişmeleri
II. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri
Dünya Savaşı ve Osmanlılar
I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler
Lozan Antlaşması Süreci
Batılılaşma ve Yeni Türkiye Projesi
Cumhuriyetin Kuruluş Süreci ve Yeni Devlet İdeolojisi
Dış Politik Gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yılları
İnkılaplar ve Modernlik
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Aydın-Toplum İlişkileri
Tek Parti Dönemi Gelişmeleri
Çok Partili Dönem
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Batı ve Osmanlı Modernleşmesi Üzerine Kuramsal Tartışmalar
2 Islahatlar, Fermanlar, Anayasal Gelişmeler ve Türk Modernitesi
3 II. Abdülhamid Dönemi Gelişmeleri
4 II. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri
5 I. Dünya Savaşı ve Osmanlılar
6 I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler
7 Lozan Antlaşması Süreci
8 Batılılaşma ve Yeni Türkiye Projesi
9 Cumhuriyetin Kuruluş Süreci ve Yeni Devlet İdeolojisi
10 Dış Politik Gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yılları
11 İnkılaplar ve Modernlik
12 Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Aydın-Toplum İlişkileri
13 Tek Parti Dönemi Gelişmeleri
14 Çok Partili Dönem
Resources
Course Notes
Course Resources Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul 1999.
Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi 1923-1950, İstanbul 1999
Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul 2008.
Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 2012.
Bülent Tanör, Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri, 2014.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6