Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Avrupa Tarihi ULI 520 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İSMAİL EDİZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective 20. yüzyılda insanoğlu Avrupa merkezli olmak üzere iki dünya savaşı yaşamış ve büyük acılar çekmiştir. Dünyanın en önemli güç odaklarının yer aldığı Avrupa kıtasındaki tarihi gelişmi, sebep ve sonuçlarıyla değerlendirmek.
Course Content Kavimler Göçü
Kilise ve Papalık
Feodalite
Haçlı Seferleri
Magna Charta
Ronesans ve Reform
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sömürgeciliki anlama Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Reformu, rönesansı anlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Vestfalya Antlaşması´nı anlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavimler Göçü
2 Kilise ve Papalık
3 Feodalite
4 Haçlı Seferleri
5 Magna Charta
6 Ronesans ve Reform
7 Yüzyıl Savaşları
8 Otuzyıl Savaşları
9 Vestfalya Antlaşması
10 Sömürgecilik
11 Fransız İhtilali
12 Amerikanın Kuruluşu
13 İtalyan ve Alman Devletlerinin Kuruluşu
14 I. Dünya Savaşı’nın Sebepleri
Resources
Course Notes
Course Resources Edmond Rossier, Avrupa’nın siyasi tarihi, İstanbul 1943.
Charles Seignobos, Avrupa milletlerinin mukayeseli tarihi, İstanbul 1960.
Albert Sorel, Avrupa ve Fransız İhtilali, İstanbul 1949.
Norman Davies, Avrupa tarihi, Ankara 2006.
William McNeill, Avrupa tarihinin oluşumu, İstanbul 2008
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6