Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
19. Yüzyil Osmanli Düşünce Tarihi ULI 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İSMAİL EDİZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective 19. yüzyıl Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi Osmanlı Devleti için de önemli gelişmelerin yaşandığı bir çağ olarak nitelenebilir. Devleti kurtarma çabalarının hız kazandığı bir dönem olarak 19. yüzyıl bu doğrultuda Osmanlılar için çok çeşitli fikir hareketlerine şahit olmuştur. Söz konusu dönemde yaşanan gelişmeleri tarihsel bağlamında anlayabilmek, alanında uzmanlaşmak isteyen sosyal bilimler öğrencilerine Türkiye’deki düşüncenin temellerini kavrayabilme noktasında katkı sağlayacaktır.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Koçi Bey ve İbrahim Müteferrika
2 Lale Devri’nde Osmanlı Düşüncesi
3 Batı’daki Gelişmeler Karşısında Osmanlı Entelektüelleri
4 Batılı Uzmanlar ve Osmanlı Düşüncesine Etkileri
5 Fransız İhtilali ve Osmanlı’da Devlet Düşüncesi
6 Osmanlı’da Batılılaşmanın Temelleri
7 Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat’ın Düşünsel Yapısı
8 Ali ve Fuat Paşa’da Devlet Algısı
9 Yeni Osmanlı Düşüncesi
10 Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa’da Düşünce
11 Osmanlı’da Kamuoyu ve Gazetecilik
12 Osmanlı Eğitim Sisteminin Düşünsel Temelleri
13 II. Abdülhamit Dönemi ve Osmanlı’da Muhalefet Düşüncesi Jön Türkler ve Düşünceleri
14 İttihatçılık ve Osmanlı Düşüncesi İttihat ve Terakki’nin Ulus Devlet Projesi
Resources
Course Notes
Course Resources Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul 1998.
Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fkirleri 1895-1908, İstanbul 1999.
Kolektif, Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, İstanbul 2009.
Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 2012.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6