Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Diş Politikasi ve Sorunlari ULI 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HATİCE RUMEYSA DURSUN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HATİCE RUMEYSA DURSUN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren takip ettiği dış politika ve karşılaşılan sorunları değerlendirme
Course Content 1920-1945 Türk Rus İlişkileri
Boğazlar Meselesi
Doğu ve Batı Blokunun Ortaya Çıkışı
ABD ve Nato’yla İlişkiler
Türkiye ve Avrupa Birliği
Türkiye ve Yunanistan
Kıta Sahanlığı Sorunu
Kıbrıs
Batı Trakya
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Batı Trakya sorununu kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Kıta sahanlığı sorununu bilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kıbrıs sorununun kökenlerini bilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 1920-1945 Türk Rus İlişkileri
2 Boğazlar Meselesi
3 Doğu ve Batı Blokunun Ortaya Çıkışı
4 ABD ve Nato’yla İlişkiler
5 Türkiye ve Avrupa Birliği
6 Türkiye ve Yunanistan
7 Kıta Sahanlığı Sorunu
8 Kıbrıs
9 Batı Trakya
10 İnsan Hakları
11 Rusya ve Orta Asya Türk Devletleriyle İlişkiler
12 Türkiye ve Balkanlar
13 Türkiye ve Su Politikası
14 Medeniyetler İttifakı
Resources
Course Notes Türk Dış Politikasında 50 Yıl İkinci Dünya Savaşı Yılları, Dışişleri Bakanlığı Yay, Ankara 1973.<br>Kamuran Gürün, Dış İlişkiler ve Türk Politikası, İsstnbul 1983.<br>William Hale, Türk Dış Politikası, İstanbul 2003.<br>Selim Deringil, II. Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası, İstanbul 2003.<br>Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi, İstanbul 2010.<br>Baskın Oran, Türk Dış Politikası, İstanbul 2013.
Course Resources Türk Dış Politikasında 50 Yıl İkinci Dünya Savaşı Yılları, Dışişleri Bakanlığı Yay, Ankara 1973.
Kamuran Gürün, Dış İlişkiler ve Türk Politikası, İsstnbul 1983.
William Hale, Türk Dış Politikası, İstanbul 2003.
Selim Deringil, II. Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası, İstanbul 2003.
Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi, İstanbul 2010.
Baskın Oran, Türk Dış Politikası, İstanbul 2013.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6