Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli-Avrupa Ilişkileri Tarihi ULI 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İSMAİL EDİZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İstanbul’un Fethi ve Avrupa
2 Kapitülasyonlar ve Osmanlı Merkezli Dünya Ticaret Sistemi
3 Osmanlı Klasik Çağında İstanbul ve Avrupa
4 Rönesans ve Reform Sürecinde Osmanlılar
5 Osmanlı Fransız İlişkileri
6 Osmanlı Avusturya İlişkileri
7 Osmanlı Rus İlişkileri
8 Osmanlı İngiliz İlişkileri
9 Fransız Devrimi ve Osmanlılar
10 1815 Viyana Sistemi ve Osmanlılar
11 Tanzimat-Islahat Fermanı ve Osmanlıda Avrupalılaşmanın Temelleri
12 Mehmet Ali İsyanı ve Avrupa
13 Şark Meselesi Kırım Savaşı
14 İngiliz-Alman Rekabeti ve Osmanlılar-II Abdülhamit Dönemi 1.Dünya Savaşı
Resources
Course Notes
Course Resources Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, 1999.
Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, 2005.
İlber Ortaylı, Osmanlı’da Milletler ve Diplomasi, 2009.
Oral Sander, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü, 2013.
Michael Mann, İktidarın Tarihi, c2, 2013.
Henry Kissinger, Diplomasi, 2014.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6