Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Turkey´S Middle East Politics (En) ODC 593 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. OSAMA AMOUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders Turkiye´nin Ortadoğu´ya siyasetinin temel mekanizmalarını, dinamiklerini ve belirleyici olan unsurlarını araştırmayı amalar. Üç temel elementi bir araya getirme amacındadır: iç siyaset dış politika ilişkisi (kimlik tartışmaları ve ideoloji), bölgesel düzey ve küresel düzey. Aynı zamanda ders Türkiye´nin Ortadoğu siyasetinin belirleyen bu üç boyutu farklı teorik tartışmalarla birlikte ele almayı amaçlamaktadır.
Course Content Ders üç temel kısımda oluşmaktadır. Birinci bölümde dış politika analizlerine dair temel kavramlar ve kuramlar tartışmaya açılacaktır. Daha sonrasında ise Türkiye´nin Ortadoğu siyasetindeki temel alanları tarihsel arka plan bağlamında tartışılacaktır. Dersin son bölümünde ise Türkiye´nin Ortodoğu siyasetinin özellikle bazı sorunlar etrafından nasıl şekillendiği incelenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye´nin bugünkü Ortadoğu´daki rolü anlamayı sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Yeterli bir bilgi ile Türkiye´nin Ortadoğu´ya yönelik siyasetinin eleştirme yeteneğini kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Turk dış politikasını uzman gözüyle inceleme imkanı sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Ortadoğu Neresi?: Tarih, Coğrafya ve Jeopolitik (Bkz Kaynaklar)
3 Ortadoğu´da Siyaset, Ekonomi ve Toplum
4 Türkiye´nin Ortadoğu Siyasetinin Tarihsel Bağlamı
5 Teorik Tartışmalar: Yapı, Kimlik ve İç Politika
6 Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye ve Ortadoğu
7 Sınav Haftası
8 1950´lerde Türkiye ve Ortadoğu
9 Soğuk Savaş Döneminde Türkiye ve Ortadoğu
10 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye ve Ortadoğu
11 AK Parti Döneminde Türkiye ve Ortadoğu
12 Ortadoğu´da Siyasi Meseleler: Türkiye Perspektifi
13 Arap Baharı ve Türkiye
14 Sunumlar
Resources
Course Notes 1. Malik Mufti. Daring and Caution in Turkish Strategic Culture: Republic at Sea (London: Palgrave Macmillan, 2009)<br><br>2. Metin Heper. ?The Ottoman Legacy and Turkish Politics,? Journal of International Affairs, Vol. 54, No. 1 (Fall 2000): pp. 63-82. <br><br>3. Enver Ziya Karal. ?The Principles of Kemalism? in Ali Kazancıgil and Ergün Özbudun, eds., Atatürk: Founder of a Modern State (London: Hurst, 1997), pp. 11-35. <br><br>4. Dankwart Rustow. "Foreign Policy of the Turkish Republic? in Roy C. Macridis, ed., Foreign Policy in World Politics (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1958), pp. 295-322. <br><br>5. Mustafa Aydın. ?Determinants of Turkish Foreign Policy: Changing Patterns and Conjunctures during the Cold War?, Middle East Studies, vol. 36, no. 1 (January 2000), pp. 103-139.<br><br>6. Henri J. Barkey. ?Iran and Turkey: Confrontation Across and Ideological Divide? in Alvin Z. Rubenstein and Oles Smolansky, eds., Regional Power Rivalries in the New Eurasia (New York: M. E. Sharpe, 1995), pp. 147-168. <br><br>7. Bilge Criss & Pınar Bilgin. "Turkish Foreign Policy Toward the Middle East", Middle East Review of International Affairs, vol.1, no. 1, (January 1997), 11 pp. [http://meria.idc.ac.il/journal/1997/issue1/jv1n1a3.html] <br><br>7. M. Hakan Yavuz. ?Turkish-Israeli Relations through the Lens of Turkish Identity Debate?, Journal of Palestine Studies, vol. 27, no. 1 (Autumn 1997), pp. 22-37.<br><br>8. Şükrü Elekdağ. "2 ½ War Strategy?, Perceptions, vol. 1, no.1 (March-May 1996), pp. 33-57. [http://www.sam.gov.tr/volume1a.php]<br><br>9. Kemal Kirişci. ?Turkey and the Muslim Middle East? in Alan Makovsky and Sabri Sayarı, eds., Turkey?s New World: Changing Dynamics in Turkish Foreign Policy (Washington, D.C.: Washington Institute for Near East Policy, 2000), pp. 39-58.<br>10. Mensur Akgün, Gökçe Perçinoğlu & Sabiha Senyücel Gündoğar, "The Perception of Turkey in the Middle East", TESEV Foreign Policy Analysis Series No. 10 (December 2009), 38 pp.<br>11. International Crisis Group, "Turkey and the Middle East: Ambitions and Constraints", Europe Report No. 203 (7 April 2010), 38 pp.<br>12. Hasan Kösebalaban, Turkish Foreign Policy: Islam, Nationalism and Globalizations, Macmillan, 2011.<br>13. William Hale, Turkish Foreign Policysince 1774, Routledge, 2012.<br>14. Baskın Oran, Turkish Foreign Policy: 1919-2006, Utah University Press, 2011,<br>15. Yücel Bozdağlıoğlu, Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: A Constructivist Apporach, Routledge, 2003.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 70
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6