Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyaset ve Ortadoğu´Da Siyasal Sistemler (Tr) ODC 583 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NEBİ MİŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Fikret Topal

Course Category
Course Objective

Bu ders öncelikle siyaset teorisinin genel konularını ele aldıktan sonra modern Ortadoğu'da siyasal devlet ssitemlerini genel olarak ele alacak ve ardından devletlerin yönetim sistemlerini seçilmiş ülkeler üzerinden analiz edecektir.

Course Content

Modern Ortadoğunun Doğuşu; Ortadoğu Devletler Sisteminin Doğuşu
Ortadoğu?da Devletler ve Rejimler; Ortadoğu?da otoriter rejimlerin Dinamikleri; Modernleşme, Sekülerlik ve İslam ;Siyasal Liberalleşme ve Demokratikleşme; Siyasal Kurumlar :Seçim Sistemleri ve Parlementerizm; Sivil Toplum ve Siyasal Katılma ; Seçilmiş Ülkeler: İran, Suriye, Mısır,Körfez ülkeleri ,Suudi Arabistan, Cezayir ve Tunus

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 siyaset teorisinin genel konularını inceler
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Modern Ortadoğunun Doğuşu
2 Ortadoğu Devletler Sisteminin Doğuşu
3 Ortadoğu?da Devletler ve Rejimler
4 Ortadoğu?da otoriter rejimlerin Dinamikleri
5 Modernleşme, Sekülerlik ve İslam
6 Siyasal Liberalleşme ve Demokratikleşme
7 Siyasal Kurumlar :Seçim Sistemleri ve Parlementerizm
8 Sivil Toplum ve Siyasal Katılma
9 Seçilmiş Ülkeler: İran
10 Suriye
11 Mısır
12 Körfez ülkeleri
13 Suudi Arabistan
14 Cezayir ve Tunus
Resources
Course Notes
Course Resources

Albrecht, Holger & Oliver Schlumberger 2004: ??Waiting for Godot?: Regime Change Without Democratization in the Middle East,? in: International Political Science Review, 25, 4, pp. 371-392.
El-Ghobashy, Mona 2010: ?Governments and Oppositions,? in: Penner Angrist, pp. 29-47.
Anderson, Lisa 2007: ?Searching Where the Lights Shines: Studying Democratization in the
Middle East,? in: Annual Review of Political Science, 9, pp. 189-214.
Ayubi, Nazih 1995: Overstating the Arab State: Politics and Society in the Middle East, (I.B.
Tauris), chaps. 1, 6-9.
Bill, James & Robert Springborg 1994: Politics of the Middle East, (HarperCollins, 4th ed).
Brumberg, Daniel 2005: ?Liberalization versus Democracy,? in: Carothers, Thomas & Marina
Ottaway (eds.), Uncharted Journey. Promoting Democracy in the Middle East,
(Carnegie Endowment for International Peace), pp. 15-35.
Brynen, Rex, Bahgat Korany & Paul Noble (eds.) 1995: Political Liberalization and
Democratization in the Arab World, (Lynne Rienner).
Dawisha, Adeed & I. William Zartman (eds.) 1988: Beyond Coercion. The Durability of the
Arab State, (Croom Helm).
Ehteshami, Anoushiravan & Emma Murphy 1996, ?Transformation of the Corporatist State in
the Middle East,? Third World Quarterly, 17, 4, pp. 753-772.
Kamrava, Mehran 2000: ?Millitary Professionalisation and Civil-Military Relations in the
Middle East,? Political Science Quarterly, 115, 1, pp. 67-92.
Lust-Okar, Ellen 2005: Structuring Conflict in the Arab World. Incumbents, Opponents, and
Institutions, (Cambridge UP).
Pratt, Nicola 2007: Democracy and Authoritarianism in the Arab World, (Lynne Rienner).
Pripstein Posusney, Marsha & Michele Penner Angrist (eds.) 2005: Authoritarianism in the
Middle East. Regimes and Resistance, (Lynne Rienner).
Perthes, Volker (ed.) 2004: Arab Elites. Negotiating the Politics of Change, (Lynne Rienner).
Rubin, Barry 2001: ?The Military in Contemporary Middle East Politics,? Middle East Review of International Affairs, 5, 1, pp. 47-63.
Schlumberger, Oliver (ed.) 2007: Debating Arab Authoritarianism. Dynamics and Durability in Nondemocratic Regimes, (Stanford University Press).

Bayat, Asef 2007, Making Islam Democratic. Social Movements and the Post-Islamist Turn,
(Stanford University Press).
Clark, Janine 2003, Islam, Charity, and Activism. Middle Class Networks and Social Welfare
in Jordan, Egypt, and Yemen, (Indiana UP).
Esposito, John (ed.) 1997, Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform? (L. Rienner).
Hafez, Muhammad 2003, Why Muslims Rebel, (Lynne Rienner).
Halliday, Fred 2003, Islam and the Myth of Confrontation, (I.B. Tauris).
Hamid, Shadi 2011, ?The Rise of the Islamists,? Foreign Affairs, 90, 3, pp. 40-47.
Schwedler, Jillian 2006, Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen,
(Cambridge University Press).
Wiktorowicz, Quintan (ed.) 2004, Islamic Activism. A Social Movement Theory Approach,
(Indiana University Press).

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6