Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortadoğu´Da Dinler ve Mezhepler (Tr) ODC 539 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Ortadoğudaki Hıristiyan inanç grupların; tarihsel kökenlerini, bunların inançlarını ve bulundukları ülkelerdeki durumlarını ve onlarla ilişkilerini

Course Content

Ortadağuda Hıristiyanlığın ortaya çıkışı, mezhepleşme süreci ve bugün orada bulunan Mezheplerin inanç, toplum yapıları ve bulundukları devletle olan ilişkileri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Orta doğu corğrafyasında Hıristiyanlığın ortaya çıkışını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Bir Ortadğou Hıristiyanlığı olarak Kıptılerin ortaya çıkışlarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kıptılerin inanç esaslarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Ortaçağ ve modern dönem müslüman hakimiyetindeki Kıptılerin durumunu öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Günümüzdeki Kıptilerin durumularını (dini, siyasi ve kültürel) öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Ortadoğudaki Hıristiyan grupların ortaya çıkış gerekçelerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Ortadoğu kökenli Hıristiyan grupların inançlarını anlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mısır/Kipti Hıristiyanlığı, Hıristiyanlık Öncesi Filistin
2 Din, Kültür ve Toplum yapısı
3 İsa Dönemi (ms. 29030-31/33)
4 İsa Sonrası Dönem
5 İsa Mesih´ten Mısır/Kipti Hıristiyanlığın Ortaya Çıkışı
6 Mısır/Kipti Hıristiyanlık
7 Mısır/Kipti Hıristiyanlığın Ortaya Çıkışı
8 Kipti Kilisesinin İnanç Esasları
9 Kipti Kilisesinin İnanç Esasları
10 Dini Bayramları
11 Kipti Cemaatinin Yapısı
12 Kıpti Cemaatinin Mısır´daki Durumu
13 Ortaçağ´daki Durumu
14 Modern Çağ´daki Durumu
Resources
Course Notes <p>1.Mehmet &Ccedil;elik, S&uuml;ryani Kilisesi Tarihi, cilt 1, Yaylacık Matbaası, İstanbul 1987.<br /> 2. Aziz S. Atiya, Doğu Hıristiyanlığı,<br /> 3.M. Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik&#39;ten II. Vatikana, &ccedil;ev. Mehmet Aydın, T&uuml;rk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1990.</p>
Course Resources

1.Erdem, Mustafa, Kıpti Kilisesi Üzerine Bir Araştırma, Ankara Universitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVI, sayı: , s. 143-178
2.Mustafa Erdem, Monofizit Kilislerinde Din Anlayışı (Kıptî Kilisesi Örneği), Dinler Tarihi Araştırmaları - II, 2000, sayı: , s. 89-97
3.Carlo Caldarola, Religions and societies, Asia and the Middle East, Mouton, 1982.
4.Andrea Pacini (ed.), Christian Communities in the Arap Middle East, The Challange of the Future, Clarendon Press, Oxford 1998.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6