Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortadoğu´Da Diş Politika Analizi (En) ODC 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Course Lecturers
Course Assistants Araş. Gör. Fahriye KESKİN
Course Category
Course Objective Dış Politika Analizi, karar vericilerin, ülkelerinin dış politika kararlarını alırken, hangi faktörlerin ve koşulların etkisi altında davrandıklarını analiz etmektedir. Bu nedenle dış politika kararının rasyonalitesini ve alınma mantığını anlayabilmek için, bu sürecin kendisini, karar vericinin psikolojisini ve kararın zaman-mekan/amaç-araç ilişkisi düzleminde analiz edilmesi gerekmektedir. Ortadoğu ülkelerinin karar vericileri de, farklı zamanlarda ve farklı koşullarda, birbirleriyle zıt ve/veya belli bir süreklilik içerisinde dış politika kararları almak zorunda kalırlar. Aldıkları kararlarını analiz edebilmek için, Ortadoğu ülkelerinin karar süreçlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. Bu sayede kararın nedenleri, temelleri, şartları daha mantıklı şekilde analiz edilmiş olacaktır.
Course Content Dış Politika Analizin kavramsal tanımı, karar sürecini etkileyen faktörlerin (sosyolojik, psikolojik, ulusal, devlet-dışı ulusal ve uluslar arası unsurlar) incelenmesi, tarih ve sömürgeci geçmişin sürece etkisi, İslam, Ulusal Özellikler, Bölgesel Politikalar ve Uluslar arası Sistem, Ekonomi, Devlet rejimleri ve anayasal sistemler, Siyasal Kültür, Milliyetçilik ve Kimlik, Ulusal Güvenlik, Kamuoyu ve Medya.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bölge devletlerinin politikalarında büyük devletlerin durumunu inceleyebilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Ortadoğu ülkelerinin dış politika sürecinde etkin olan din, kültür, milliyetçilik gibi sosyolojik faktörlerin etkisini analiz edebilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Dış Politika Analizinin anlamını öğrenmek, Stratejik Araştırmalar ve Tarihsel İncelemeler ile karşılaştırmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Ortadoğu ülkelerinin liderleri üzerinde sömürgeciliğin etkilerini gözlemleyebilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Ortadoğu ülkelerindeki devlet sisteminin, devlet kurumlarının, medya, çıkar grupları, siyasal partilerin ve toplumsal yapının etkilerini analiz edebilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Dış Politika Karar Verme Sürecini Öğrenmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Ortadoğu ülkelerinin dış politika yapım süreçlerini karşılaştırmalı olarak analiz edebilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Dış Politika Analizi Teorileri
3 Ortadoğu Ülkelerinin Dış Politika Yapım Sürecini Etkileyen Unsurlar
4 Uluslararası Sistemin Yapısı ve Ortadoğu
5 Bölgesel Güvenlik ve Ortadoğu
6 İran
7 Suudi Arabistan
8 Irak ve Körfez Ülkeleri
9 İsrail
10 Suriye ve Lübnan
11 Tunus ve Fas
12 Mısır
13 Genel Değerlendirme
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes 1. Amaney Jamal, Actors, Public Opinion, and Participation, (der.) Ellen Lust, The Middle East, Washington, CQ Press, s. 192 237.<br>2. Ellen Lust, Institutions and Governance, (der.) Ellen Lust, The Middle East, Washington, CQ Press, s. 142 191. <br>3. Marc Lynch, Regional International Relations, (der.) Ellen Lust, The Middle East, Washington, CQ Press, s. 314 340.<br>4. Francesco Cavatorta, International Politics of the Middle East, (der.) Ellen Lust, The Middle East, Washington, CQ Press, s. 341 370.<br>5. Abdou Filali-Ansary, Muslims and Democracy, (der.) Larry Diamond, Marc F. Plattner ve Daniel Brumberg, Islam and Democracy in the Middle East, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2003, s. 194-206.<br>6. (der.) Tareq Y. Ismael ve Jacqueline S. Ismael, Government and Politics of the Contemporary Middle East: Continuity and Change, Londra, Routledge, 2011.<br>7. (der.) Raymond Hinnebusch ve Anousiravan Ehteshami, The Foreign Policies of Middle East States, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2002.<br>8. (der.) David E. Long, Bernard Reich ve Mark Gasiorowski, The Government and Politics of the Middle East and North Africa, Westview Press, 2011. <br>9. Raymound Hinnebusch, The International politics of the Middle East, UK: Manchester University Press, 2004, s. 90 153. <br>10. Alex Mintz ve Karl DeRouen Jr., Understanding Foreign Policy Decision Making, Cambridge University Press, 2010.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 30 30
Final 1 25 25
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6