Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Middle East Economies (En) ODC 587 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FATİH SAVAŞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective The countries in the Middle East share common advantages and disadvantages with respect to economic development. Economic units from private and public sectors might benefit from the knowledge on and analyses of factors such as relatively young population, dependence on the natural resources, government types and issues of governance, politic (in)stability.
Course Content The terms economic growth and economic development will be differentiated; the theories of economic development will be discussed; human capital, social capital, natural resources, corruption and governance, democracy, transnational corporations, foreign aid and debt, saving and capital accumulation will be analyzed in the context of economic development
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Students compare the economic figures of the countries Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Students identify main causes of underdevelopment Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Student understand the fundamentals of macroeconomics Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Students develop remedies to some economic problems Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Students analyze the relationship between Population, Education and Human Capital Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fundamentals of Macroeconomics
2 Classical and neoclassical theories of economic development
3 Developmentalist and heterodox theories of economic development
4 Population, Education and Human Capital
5 Social capital
6 Natural resources, environment and economic development
7 Corruption
8 Government types and economic development
9 Brain Drain and development
10 Transnational corporations
11 Foreign aids and foreign debts
12 Saving and capital accumulation
13 Monetary and Fiscal policies and economic development
14 Case studies
Resources
Course Notes
Course Resources Devlin, Julia C. (2010) Chaleges of Economic Development in the Middle East and North Africa Region, World Scientific Studies in International Economics Vol. 8, World Scientific.
Richards, Alan and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East, Routledge, 2007
Kar, Muhsin ve Sami Taban (2005), İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, Bursa: Ekin.
Kar, Muhsin ve Sami Taban (2004), Kalkınma Ekonomisi- Seçme Konular, Bursa: Ekin.
Cyper, James M., and James L. Dietz (1997), The Process of Econmic Development, First Edition, New York: Routledge
Gillis, Malcolm, Dwight H. Perkins, Michael Romers, and Donald R. Snodgrass (1992), Economics of Development, Third Edition, New York: W.W. Norton Company.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 25 25
Final 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6