Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye´Nin Ortadoğu Politikasi (Tr) ODC 548 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. KEMAL İNAT
Course Lecturers
Course Assistants Araş. Gör. Recep Tayyip Gürler
Course Category
Course Objective Türk dış politikasında Ortadoğu?nun yeri giderek ağırlık kazanmaya başlamaktadır. Ankara uzun yıllar bu bölgeye olan ilgisizliğini terk etmiş ve daha fazla Ortadoğu ile ilgilenmeye başlamıştır. Son dönemde Ortadoğu bölgesinde yaşanan Arap Baharı çerçevesindeki gelişmeler de bölgeyi Türkiye açısından daha önemli hale getirmiştir.
Course Content Derste öncelikle Türkiye?nin Ortadoğu politikasının şekillenmesine etki eden faktörler ele alınacak, ardından Ortadoğu politikamızın tarihsel gelişimi incelenecektir. Sonrasında Türkiye?nin İran, Suriye, Irak ve İsrail-Filistin sorununa ilişkin politikaları analiz edilecek, su sorunu, Arap Devrimleri gibi konular hakkında Ankara?nın tavırları incelenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye´nin Ortadoğu politikasının tarihsel gelişimini anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Türkiye´nin İsrail-Filistin sorununa ilişkin tavrının gerekçelerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Türkiye´nin Suriye, İran ve Irak sorunlarına ilişkin politikasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
4 Ortadoğu´da yaşanan sorunların Türkiye´ye etkilerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
5 Türkiye´nin Ortadoğu politikasının şekillenmesinde etkili olan faktörleri analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
6 Türkiye´nin de bir parçasını oluşturduğu Ortadoğu bölgesinin genel özelliklerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye´nin Ortadoğu Politikasına Etki Eden Faktörler
2 Türkiye´nin Ortadoğu Politikasının Tarihi Gelişimi
3 Türkiye´nin Suriye Politikası-I
4 Türkiye´nin Suriye Politikası-II
5 Türkiye´nin İran Politikası-I
6 Türkiye´nin İran Politikası-II
7 Türkiye´nin Irak Politikası-I
8 Türkiye´nin Irak Politikası-II
9 Sınav Haftası
10 Türkiye´nin Filistin/İsrail Politikası-I
11 Türkiye´nin Filistin/İsrail Politikası-II
12 Ortadoğu´da Su Sorunu ve Türkiye
13 Türkiye´nin Mısır ve Kuzey Afrika Politikası
14 Türkiye´nin Suudi Arabistan ve Körfez Politikası
Resources
Course Notes ? Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 396-453 ve 65-93.<br>? İnat, Kemal (2000), Türkische Nahostpolitik am Anfang des 21. Jahrhundert, Siegen 2000, ss. 20-41.<br>? Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 1-41.<br>? Ayman, S. Gülden (2006), Türk Dış Politika Seçkinlerinin Ortadoğu Algılamaları ve Irak Savaşı, Orta Doğu, Cilt I, Sayı I, 2006, ss. 1-20.<br>? Koloğlu, Orhan (1994), Arap-Türk İlişkilerinin Tarihi Ortak Mirası, ABAM (Der.), Arap-Türk İlişkilerinin Geleceği, Timaş, İstanbul 1994, ss. 26-38.<br>? Dakuki, İbrahim (1994), Türk-Okul Kitaplarında Arap İmajı, ABAM (Der.), Arap-Türk İlişkilerinin Geleceği, Timaş, İstanbul 1994, ss. 511-542.<br>? İnat, Kemal (2007), Türkiye?nin Ortadoğu politikası 2006, Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2006, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 1-54.<br>? İnat, Kemal (2006), Türkiye?nin Ortadoğu politikası 2005, Kemal İnat ve Ali Balcı (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 1-38.<br>? Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Cilt I, İletişim, İstanbul, ss. 194-212, 357-369, 615-652 ve 784-807<br>? Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 247-274.<br>Dursunoğlu, Alptekin 2000), Stratejik İttifak, Anka, İstanbul, ss. 31-281. <br>? Özcan, Mesut (2003), Filistin-İsrail Barış Süreci ve Türkiye, Davutoğlu, Ahmet vd. (Edits.), Filistin. Çıkmazdan Çözüme, Küre, İstanbul, ss. 63-100.<br>? McGhee, George (1992), Bilgi, Ankara, ss. 198-267 ve 282-291.<br>? Aras, Bülent (2004), Turkey and the Greater Middle East, Tasam, İstanbul, ss. 31-47.<br>? Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mesut Özcan (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 137-159.<br>? Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 159-187.<br>? İnat, Kemal (2000), Türkische Nahostpolitik am Anfang des 21. Jahrhundert, Siegen 2000, ss. 163-226.<br>? Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 437-453.<br>? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 626-652.<br>? Aras, Bülent (2004), Turkey and the Greater Middle East, Tasam, İstanbul, ss. 101-114.<br>? Oran, Baskın (1996), Kalkık Horoz. Çekiç Güç ve Kürt Devleti, Bilgi, Ankara, ss. 41-190.<br>? Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 43-85 ve 217-371.<br>? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2010?, Ortadoğu Yıllığı 2010, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, İsmail Numan Telci, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 9-41.<br>? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2009?, Ortadoğu Yıllığı 2009, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2011, ss. 9-37.<br>? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2008?, Ortadoğu Yıllığı 2008, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 9-47.<br>? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2007?, Ortadoğu Yıllığı 2007, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Murat Yeşiltaş, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 1-29.<br>? Olson, Robert (2005), Türkiye-İran İlişkileri 1979-2004, Ebabil, İstanbul.<br>İnat, Kemal (2000), Türkische Nahostpolitik am Anfang des 21. Jahrhundert, Siegen 2000, ss. 95-162.<br>? Aras, Bülent (2004), Turkey and the Greater Middle East, Tasam, İstanbul, ss. 67-85.<br>? İnat, Kemal (2006), Türkiye?nin Ortadoğu politikası 2005, Kemal İnat ve Ali Balcı (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 34-38.<br>? Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Cilt II, İletişim, İstanbul, ss. 152-157 ve 579-586.<br>? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 67-136.<br>? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 93-158.<br>? İnat, Kemal (2000), Türkische Nahostpolitik am Anfang des 21. Jahrhundert, Siegen 2000, ss. 66-94.<br>? Aras, Bülent (2004), Turkey and the Greater Middle East, Tasam, İstanbul, ss. 87-100.<br>? Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Cilt II, İletişim, İstanbul, ss. 129-140 ve 554-567.<br>? İnat, Kemal (2000), Türkische Nahostpolitik am Anfang des 21. Jahrhundert, Siegen 2000, ss. 227-256.<br>? Bağış, Ali İhsan (1994), Türk-Arap İlişkilerinde Su Meselesi, ABAM (Der.), Arap-Türk İlişkilerinin Geleceği, Timaş, İstanbul, ss. 185-201.<br>? Çandar, Cengiz (1993), Türkiye İçin bir Supolitik Olabilir mi?, Şen, Sabahattin (Edits), Su Sorunu, Türkiye ve Ortadoğu, Bağlam, İstanbul, ss. 447-454. <br>? Bulloch, John ve Adel Darwish (1994), Su Savaşları, Altın Kitaplar, İstanbul, ss.15-31 ve 53-71.<br>? Müftüoğlu, Ferruh (1997), Ortadoğu Su Meseleleri ve Türkiye, Marifet, İstanbul, ss. 25-57 ve 71-89.<br>? Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Cilt II, İletişim, İstanbul, ss. 140-147.<br>Şimşek, Erdal (2005), Türkiye?nin Ortadoğu Politikası, Kum Saati, İstanbul, ss. 105-145.<br>? Muhittin Ataman, Turkey and Saudi Arabia: Newly Discovered Partners?, SETA Policy Brief, 2 Ağustos 2012. http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=125191&q=turkey-and-saudi-arabia-newly-discovered-partners
Course Resources ? Kemal İnat vd. (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2011, Açılım Kitap, İstanbul 2012.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2010, Açılım Kitap, İstanbul 2011.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, İstanbul 2011.
? Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mesut Özcan (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, SETA Yayınları, Ankara 2011.
? Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Resul Usul (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, SETA Yayınları, Ankara 2012.
? Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, SETA Yayınları, Ankara 2011.
? Kemal İnat, B.Duran, M.Ataman (Edits.), Dünya Çatışmaları, Nobel Yayınları, 2 Cilt, Ankara 2010.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2008, Küre Yayınları, İstanbul 2009.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Murat Yeşiltaş (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2007, Küre Yayınları, İstanbul 2009.
? Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2006, Nobel Yayınları, Ankara 2008.
? Kemal İnat ve Ali Balcı (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara 2006.
? Kemal İnat (Edits.), ABD?nin Haydut Devletleri, Değişim Yayınları, İstanbul 2004.
? Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul 2004
? Robert Olson, Türkiye?nin Suriye, İsrail ve Rusya ile İlişkileri 1979-2001, Orient Yayınları, 2005.
? Ahmet Davutoğlu: Stratejik Derinlik, Küre, İstanbul 2001.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 30
Total 30
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 1 15 15
Sözlü Sınav 2 12 24
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 154
Total Workload / 25 (Hours) 6.16
dersAKTSKredisi 6