Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortadoğu Sorunlari (Tr) ODC 599 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. KEMAL İNAT
Course Lecturers Prof.Dr. KEMAL İNAT,
Course Assistants Araş.Gör. Recep Tayyip Gürler
Course Category
Course Objective Ortadoğu bölgesi hem dünya politikasında hem de Türkiye?nin dış politikasında önemli bir yere sahip olmuştur. Türk dış politikası açısından önemi de sürekli artmaktadır. Bunun nedenlerinden birisi Türkiye?nin bu bölgeye giderek artan ilgisi iken, bir başka neden Arap Devrimleri çerçevesinde yaşanan gerginliklerin Türkiye?ye etki edecek sonuçlarının olmasıdır. Türkiye için her geçen gün önemi artan bu bölgede yaşanan sorunların analiz edilmesi önem kazanmaktadır.
Course Content ? Ortadoğu´nun Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Yapısı
? Ortadoğu Sorunlarının Kaynakları
? Arap Devrimleri
? İsrail-Filistin Sorunu / Siyonizm
? Irak Sorunu
? İran Sorunu
? Suriye-Lübnan
? Mısır ve Kuzey Afrika
? Kürt Sorunu
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İran´ın ABD ve diğer devletlerle yaşadığı sorunların nedenlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Ortadoğu bölgesinde yaşanan sorunların kaynaklarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Arap Devrimleri ve benzeri gelişmelerin arka planını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
4 Irak Sorununun nedenlerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
5 Suriye ve Mısır´da yaşanan çatışmaları analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
6 İsrail-Filistin Sorununu ve bu sorunun Siyonizm ile ilgisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ortadoğu´nun Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Yapısı
2 Ortadoğu Sorunlarının Kaynakları-I (Dinsel, Mezhepsel, Etnik ve sınıfsal Ayrılıklar ve Demokrasi Eksikliği)
3 Ortadoğu Sorunlarının Kaynakları-II (Lobiler ve Tarihten Günümüze Küresel Aktörlerin Etkileri)
4 Arap Devrimleri
5 İsrail-Filistin Sorunu / Siyonizm-I
6 İsrail-Filistin Sorunu / Siyonizm-II
7 Irak Sorunu-I
8 Irak Sorunu-II
9 Arasınav
10 İran Sorunu-I
11 İran Sorunu-II
12 Suriye-Lübnan
13 Mısır ve Kuzey Afrika
14 Kürt Sorunu
Resources
Course Notes ? Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 65-93 ve 323-395.<br>? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 33-50.<br>Dursun, Davut (1995), Ortadoğu Neresi, İnsan Yayınları, İstanbul<br>? Dursun, Davut (2006), Ortadoğu Siyaseti Üzerine Notlar, Kemal İnat ve Ali Balcı (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 311-332.<br>? Veysel Ayhan, Arap Baharı: İsyanlar, Devrimler ve Değişim, MKM Yayıncılık, 2012.<br>? Müjge Küçükkeleş vd., Mısır´da Dönüşümün Anatomisi, SETA, 22 Nisan 2011, http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=73633&q=misir-da-donusumun-anatomisi.<br>? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 527-663.<br>? Ataman, Muhittin (2007), İran-Irak Üstünlük Mücadelesi, Dünya Çatışma Bölgeleri, eds. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, s. 83-94.<br>? Oran, Baskın (1996), Kalkık Horoz. Çekiç Güç ve Kürt Devleti, Bilgi, Ankara, ss. 19-40<br>? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 67-136.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2010, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 111-144.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, İstanbul 2011, ss. 97-123.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2008, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 103-137. <br>? Ali Balcı, İsrail Sorunu: Ortadoğu´nun Gordion Düğümü, Dünya Çatışmaları Cilt-I, edits. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, s. 99-163.<br>Furkan Torlak vd., Filistin?de Siyasi Aktörler ve Partiler, SETA, 30 Mayıs 2012, http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=120361&q=filistin-de-siyasi-aktorler-ve-partiler <br>? Davutoğlu, Ahmet vd. (2003), Filistin. Çıkmazdan Çözüme, Küre, İstanbul, ss. 3-62.<br>? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 667-804.<br>? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 112-125.<br>? Kemal İnat, ?Irak: ABD ve Saddam Hüseyin ?İşbirliği? ile Gelen Yıkım?, Dünya Çatışmaları, Cilt 1, eds. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, ss. 9-98.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2010, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 45-67.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, İstanbul 2011, ss. 41-59.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2008, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 51-69.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Murat Yeşiltaş (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2007, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 33-59.<br>? Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 85-110.<br>? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 562-625 ve 667-804.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2010, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 145-163.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2010, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 253-285.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, İstanbul 2011, ss. 125-143.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, İstanbul 2011, ss. 211-255.<br>? Kemal İnat, B.Duran, M.Ataman (Edits.), Dünya Çatışmaları, Nobel Yayınları, Cilt-I, Ankara 2010, ss. 255-278.<br>? Kemal İnat, B.Duran, M.Ataman (Edits.), Dünya Çatışmaları, Nobel Yayınları, Cilt-I, Ankara 2010, ss. 309-336.<br>? Ramazan Yıldırım ve Tarık Abdulcelil, Mısır´da Siyasi Aktörler, Partiler, Dini Hareketler ve Medya, 6 Ocak 2012, http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=102816&q=misir-da-siyasi-aktorler-partiler-dini-hareketler-ve-medya.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2008, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 139-157.<br>? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2008, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 237-277.<br>? Furkan Torlak vd., Suriye?de Aktörler: Rejim, Muhalefet, Dini Yapı ve Medya, 15 Şubat 2012, http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=108383&q=suriye-de-aktorler-rejim-muhalefet-dini-yapi-ve-medya<br>? Muhittin Ataman, Suriye´de İktidar Mücadelesi, SETA Rapor, 26 Nisan 2012. http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=116620&q=suriye-de-iktidar-mucadelesi<br>? Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 338-353.<br>? İnat, Kemal ve Muhittin Ataman (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2006, Nobel Yayınları, Ankara 2007, ss. 399-496.<br>? Balcı, Ali (2006), Avrupa Birliği?nin Filistin Politikası, Kemal İnat, ve Ali Balcı (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 353-365.<br>? Davutoğlu, Ahmet vd. (Edits.), Filistin. Çıkmazdan Çözüme, Küre, İstanbul 2003, ss. 101-180.<br>? McGhee, George (1992), Bilgi, Ankara, ss. 198-267 ve 101-133.<br>İzzeti, İzzetullah (2006), İran ve Bölge Jeopolitiği, Küre, İstanbul, ss. 191-239.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 15
1. Performans Görevi (Seminer) 40
2. Sözlü Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 1 15 15
Sözlü Sınav 2 12 24
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6