Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Modern Devletin Doğasi ve Gelişimi SSB 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. BÜNYAMİN BEZCİ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE, Arş. Gör. Tuğrul KORKMAZ, Arş. Gör. Elif MADAKBAŞ
Course Category
Course Objective Güncel siyasal sorunların temel nedenlerinden biri de modern ulus-devlet formunun dönüşüm sürecidir. Bu nedenle siyaset bilimi öğrencilerinin modern devletin doğasına ve tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Zira politik sistemi sistemi tanımak sorunların çözümü için ilk adımı oluşturmaktadır.
Course Content Modern Devlet, antik devlet formlarından farklı bir içeriğe sahiptir. Derste modern devletin hem tarihsel hem de düşünsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Ayrıca modern devletin günümüz siyasal hayatında geçirdiği değişimler analiz edilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Modern devletin tarihsel gelişimini kavrar ve eleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Modern demokratik devletlerin teorik temellerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Antik devlet ile modern devleti teorik olarak ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Devlet ve ideoloji arasındaki ilişkileri inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Modern devletin doğuşunu tarihsel süreç içerisinde tanır ve sorgular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Güçlü ve zayıf devlet tartışmalarını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Devlet ile toplum, ekonomi, hukuk ve egemenlik kavramları arasındaki bağı kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Yeni devletin ayırt edici niteliklerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Modernite, Modernleşme ve Devlet Kaynakçada belirtilen kısımlar
2 Antik Devlet Kaynakçada belirtilen kısımlar
3 Ortadoğudaki Devlet Geleneği Kaynakçada belirtilen kısımlar
4 Modern Devlet Kavramı Kaynakçada belirtilen kısımlar
5 Modern Devletin Doğuşu Kaynakçada belirtilen kısımlar
6 Mutlak Modern Devlet Kaynakçada belirtilen kısımlar
7 Meşruti Modern Devlet Kaynakçada belirtilen kısımlar
8 Demokratik Devlet Kaynakçada belirtilen kısımlar
9 Devlet ve İdeoloji Kaynakçada belirtilen kısımlar
10 Devlet ve Toplum Kaynakçada belirtilen kısımlar
11 Devlet ve Hukuk Kaynakçada belirtilen kısımlar
12 Devlet ve Egemenlik Kaynakçada belirtilen kısımlar
13 Güçlü ve Zayıf Modern Devletler Kaynakçada belirtilen kısımlar
14 Modern Devlette Postmodern Dönüşümler Kaynakçada belirtilen kısımlar
Resources
Course Notes Devlet / Doğası Gelişimi ve Geleceği, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Gianfranco Poggi Yayın Yılı: 2007<br>Avrupa´da Ulus ve Devlet LİTERATÜR YAYINLARI Hagen Schulze <br>Yayın Yılı: 2005<br>Devlet Faaliyetinin Sınırları LİBERTE YAYINLARI Wilhelm Von Humboldt <br>Yayın Yılı: 2004<br>Devlet Felsefemiz TÜRK EDEBİYATI VAKFI Ahmet Kabaklı<br>Devlet İnşası & 21. Yüzyılda Dünya Düzeni ve Yönetişim, REMZİ KİTABEVİ Francis Fukuyama Yayın Yılı: 2008<br>Devlet Tartışmaları ÜTOPYA YAYINEVİ Simon Clarke Yayın Yılı: 2004<br>Devlet-Sivil Toplum İlişkisi /Demokratikleşme Perspektifinden, ALFA YAYINLARI-DERS KİTAPLARI Gülgün Erdoğan Tosun Yayın Yılı: 2001<br>Genel Devlet Kuramı İNKILAP KİTABEVİ Karl Doehring Yayın Yılı: 2002<br>Güçlü ve Zayıf Devlet Tartışmaları Bağlamında Türkiye ÇİZGİ KİTABEVİ Gülise Gökçe <br>Yayın Yılı: 2007<br>Hegemonya Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet İLETİŞİM YAYINLARI Alev Özkazanç/ Betül Yarar Yayın Yılı: 2005<br>İbni Haldun´un Toplum ve Devlet Kuramı ON İKİ LEVHA YAYINCILIK Oktay Uygun <br>Yayın Yılı: 2008<br>İktidarın Üç Yüzü DOST KİTABEVİ Cemal Bali Akal<br>Ulus Devlet ON İKİ LEVHA YAYINCILIK Ozan Erözden
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6