Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Latin Amerika´Da Tarih, Toplum ve Politika ULI 528 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR,
Course Assistants NA
Course Category
Course Objective Öğrencilere Latin Amerika?da bugüne kadar ve günümüzde yaşanan gelişmeler ve sorunların temelini oluşturan tarihsel gelişmeler hakkında bilgi verilmesinin ardından, genel olarak Latin Amerika bölgesinde ve özel olarak Latin Amerika ülkelerinde meydana gelen siyasal gelişmeler ve nedenleri, sonuçları ve yönlendiren dinamikler bakımından incelendikten sonra, sistemde yer alan temel aktörlerin bölgeye yönelik politikası incelenecektir.
Course Content Dersin işlenmesi sırasında ilk olarak, Latin Amerika bölgesinde yaşanan ve günümüzde ortaya çıkan sorunların temelini oluşturan tarihsel gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
İkinci aşamada Latin Amerika ülkeleri üzerinde etki etme kapasitesine sahip olan gelişmeler ile Latin Amerika bölgesindeki potansiyel çatışma noktaları irdelenecektir. Üçüncü olarak da Latin Amerika ülkeleri tek tek örnek olay olarak ele alınarak, bu ülkelerde konjonktürel olarak meydana gelen gelişmeler ve ülkelerin birbiri ile ilişkileri incelenecektir.
Dersin işlenmesi sırasında öğrencilerin araştırma, analiz yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları sağlanacaktır. Dersin işleniş formatı dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin tartışma şeklindedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Literatür taramasına kolaylık sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Öğrencilerin ders konuları ile ilgili güncel bilgilerle donatılmış kaynaklara ulaşmalarını sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Latin Amerika ve bu bölgedeki gelişmeler ile ilgili bilimsel değerde bilgiler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Analiz edilen bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğini öğretir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Verilen bilgilerin analiz edilmesini sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Tartışma ve müzakere etme yeteneğini geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Latin Amerika Tarihi 1,2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
2 Latin Amerika Tarihi 16, 17, 18, 19, 39, 43
3 Latin Amerika?da Siyasal Gelişmeler: Arjantin, Brezilya 50, 47
4 Latin Amerika?da Siyasal Gelişmeler: Meksika, Venezuela 5,7
5 Latin Amerika?da Siyasal Gelişmeler: El Salvador, Guatemala, Nikaragua 3, 9, 12
6 Latin Amerika?da Siyasal Gelişmeler: Kolombiya, Ekvator, Peru, Panama 9, 32
7 Latin Amerika?da Siyasal Gelişmeler: Surinam, Guyana, Şili, Bolivya 10, 33
8 Latin Amerika?da Siyasal Gelişmeler: Kosta Rika, Haiti, Küba, Uruguay, Paraguay 10, 34
9 Ara Sınav
10 ABD-Latin Amerika İlişkileri 24, 25, 26, 44, 45, 46, 48, 49
11 AB-Latin Amerika İlişkileri 27, 28
12 Rusya -Latin Amerika İlişkileri 29, 30
13 Çin -Latin Amerika İlişkileri 25, 35
14 Türkiye -Latin Amerika İlişkileri 20
Resources
Course Notes 1. Sibel Özbudun, Latin Amerika´da Yerli Hareketleri, Dipnot Yayınları , Ankara, 2012<br><br>2. John Charles Chasteen, Latin Amerika Tarihi: Kanla ve Ateşle Yoğrulmuş Toprakların Öyküsü, Çeviren: Ekin Duru, Say Yayınları, 2012<br><br>3. Fuat Ercan, ?Suskun Adamın Baladı: Latin Amerika Üzerinden Venezuella?ya Dair Düşünceler? ? Praksis Sayı 14 : Latin Amerika Dersleri: Neoliberalizm, Krizler ve Toplumsal Mücadele, Sayfa:67-108. <br><br>4. Steve Ellner, ?Solun Hedefleri ve Latin Amerika?da Neoliberalizme Karşı Strateji Tartışmaları1?, Çeviren: Şebnem Oğuz, Praksis Sayı 14 : Latin Amerika Dersleri: Neoliberalizm, Krizler ve Toplumsal Mücadele, ss. 29-46.<br>5. Emilia Castorina, ?Demos?un Politikaları ve Politikacıların Politikaları: Arjantin?den Alınan Dersler?, Praksis Sayı 14 : Latin Amerika Dersleri: Neoliberalizm, Krizler ve Toplumsal Mücadele, Çeviren: Mehmet Ali Umar, ss. 193-207<br><br>6. David Leaman, Latin Amerika?da Popülizmin Değişen Yüzleri: Maskeler, Makyajlar, ve Süregelen Özellikler?, Praksis Sayı 14 : Latin Amerika Dersleri: Neoliberalizm, Krizler ve Toplumsal Mücadele, çeviren: Burak Sönmezer, ss.311-324.<br><br>7. Michael Löwy, ?Brezilya?nın Topraksız Kırsal İşçi Hareketinin Sosyo-Dinsel Kökenleri?, ?, Praksis Sayı 14 : Latin Amerika Dersleri: Neoliberalizm, Krizler ve Toplumsal Mücadele, çeviren: Ecehan Balta, ss.209-215.<br><br>8. Alain Rouquie, Latin Amerika´da Askeri Devlet, Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 1986<br><br>9. Richard Gott, Latin-Amerika´da Gerilla Hareketleri 1: (Guatemala-Venezüella), Çeviren İlhan Erman, İlkeriş Yayıncılık, Ankara, 2009.<br><br>10. Richard Gott, Latin-Amerika´da Gerilla Hareketleri 2: (Kolombiya-Peru-Bolivya), Çeviren İlhan Erman, İlkeriş Yayıncılık, Ankara, 2009.<br>11. Cüneyt Akalın, Bolivar?dan Chavez?e Latin Amerika, Cumhuriyet Kitapları, 2008, İstanbul.<br>12. Hugo Chavez ve Bolivarcı Devrim, Richard Gott, çev. Hasan Böğün, Yordam Kitap, İstanbul, 2007. s. 301.<br>13. H. Yeşil, Latin Amerika: 21 Yüzyılın Sosyalizmi mi?, Dönüşüm Kitaplığı, İstanbul, 2013.<br><br>14. D. L. Raby, Günümüzde Latin Amerika ve Sosyalizm: Demokrasi ve Devrim, Latin Amerika´yı Anlamak: Neoliberalizm, Direniş ve Sol. <br>15. Roberto Regalado, Latin Amerika Yol Ayrımında, Çeviren: Selim Sezer/ Barış Ateşer, AKADEMİ YAYIN, Yayın Yılı: 2010. <br><br>16. Latin Amerika´nın Kaynayan Damarları(Derleme), İthaki Yayınları, İstanbul, 2004.<br><br>17. Marta Harnecker, 21. Yüzyıl Sosyalizmi ve Latin Amerika, Çeviren: Barış Baysal, Kalkedon Yayıncılık , İstanbul, 2010.<br><br>18. Ernesto Laclau, ?Latin Amerika´da Feodalizm ve Kapitalizm?, Çeviren: Erol Tulpar, Birikim Dergisi, http://www.birikimdergisi.com/birikim/dergiyazi.aspx?did=2&dsid=170&dyid=2875 <br><br>19. Henry Veltmeyer, James Petras, Latin Amerika´da Devlet İktidarı ve Toplumsal Hareketler, Kalkedon Yayıncılık <br>Kalkedon Yayıncılık , İstanbul, 2007.<br><br>20. Mehmet Temel, 19. ve 20. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri, Nehir Yayınları, İstanbul, 2004.<br><br>21. Ursula Oswald Spring, ?Latin Amerika?da Barış Üzerine Doğulu, Avrupalı ve Yerli Düşünce?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18 (Yaz <br>2008), ss. 49-67.<br><br>22. Sait Yılmaz, ? Latin Amerika?da Neler Oldu? ?,http://usam.aydin.edu.tr/analiz/LATiNAMERiKA_.pdf<br><br>23. Ece ÖZTÜRK ÇİL, ?Küresel Mali Kriz ve Latin Amerika Ekonomileri?, <br><br>24. Charlene Barshefsky and James T. Hill, U.S.-Latin America Relations: A New Direction for a New Reality, Council on Foreign Relations, 2008.<br><br>25. R. Evan Ellis, ?The United States, Latin America and China: A ?Triangular Relationship???, Inter-American Dialogue Working Paper, May 2012, http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/IAD8661_China_Triangular0424v2e-may.pdf<br><br>26. Rethinking U.S.?Latin American Relations : A Hemispheric Partnership for a Turbulent World, Report of the Partnership for the<br>Americas Commission, The Brookings Institution, November 2008.<br><br>27. Susanne Gratius, Europe and Latin America: in need of a new paradigm, FEBRUARY 2013 FRIDE Working paper, www.fride.org<br><br>28. The European Union, Latin America and the Carribean: a strategic partnership, European Commission, Directorate-General for External Relations Latin America Directorate, 2004, http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-k/dev/04/brochure_EU-LA-CA_partnership_en.pdf<br><br>29. W. Alejandro Sanchez (2010): Russia and Latin America at the dawn of the twenty-first century,<br>Journal of Transatlantic Studies, 8:4, 362-384, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14794012.2010.522355#.UaJqLLVM930<br><br>30. Evgeny Pashentsev, ?The Strategic Communication of Russia in Latin America and its interpretation in the USA?, http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2012/33/Pashentsev.pdf<br>31. Ronald R. Pope, Soviet Foreign Policy Toward Latin America, World Affairs, Vol. 135, No. 2 (Fall 1972), pp. 139-170.<br>32. K. H. Silvert, Nationalism in Latin America, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 334, Latin America´s Nationalistic Revolutions (Mar., 1961), pp. 1-9.<br>33. Walter Little, International Conflict in Latin America, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 63, No. 4, (Autumn, 1987), pp. 589-601.<br>34. Daniel P. Erikson, Castro and Latin America: A Second Wind?, World Policy Journal, Vol. 21, No. 1 (Spring, 2004), pp. 32-40.<br>35. Frank O. Mora, Sino-Latin American Relations: Sources and Consequences, 1977-1997, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 41, No. 2 (Summer, 1999), pp. vi+91-116.<br>36. Jorge G. Castañeda, Latin America and the End of the Cold War, Transition, No. 59 (1993), pp. 45-64.<br>37. Edwin Lieuwen, The Changing Role of the Military in Latin America, Journal of Inter-American Studies, Vol. 3, No. 4 (Oct., 1961), pp. 559-569<br>38. Edward S. Milenky, Latin America´s Multilateral Diplomacy: Integration, Disintegration and Interdependence, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 53, No. 1 (Jan., 1977), pp. 73-96<br>39. Robert N. Burr, Supplement: Recent Developments in Latin American History, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 388, Political Intelligence for America´s Future (Mar., 1970), pp. 133-144<br>40. Roland H. Ebel, Governing the City-State: Notes on the Politics of the Small Latin American Countries, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 14, No. 3 (Aug., 1972), pp.325-346.<br>41. William G. Cornelius, The "Latin-American Bloc" in the United Nations, Journal of Inter-American Studies, Vol. 3, No. 3 (Jul., 1961), pp. 419-435.<br>42. Eldon Lanning, A Typology of Latin American Political Systems, Comparative Politics, Vol. 6, No. 3 (Apr., 1974), pp. 367-394.<br>43. Leslie Bethell and Ian Roxborough, Latin America between the Second World War and the Cold War: Some Reflections on the 1945-8 Conjuncture, Journal of Latin American Studies, Vol. 20, No. 1 (May, 1988), pp. 167-189.<br>44. Alfred Stepan, The United States and Latin America: Vital Interests and the Instruments of Power, Foreign Affairs, Vol. 58, No. 3, America and the World 1979 (1979), pp. 659-692.<br>45. Ignacio Klich, Latin America, the United States and the Birth of Israel: The Case of Somoza´s Nicaragua, Journal of Latin American Studies, Vol. 20, No. 2 (Nov., 1988), pp. 389-432.<br>46. John Barrett, Latin America of Today and its Relations with the United States, Proceedings of the American Political Science Association, Vol. 4, Fourth Annual Meeting (1907), pp. 34-45.<br>47. Rolland D. Truitt, Defining Latin American Security Issues, Military Affairs, Vol. 40, No. 4 (Dec., 1976), pp. 169-175.<br>48. Jorge I. Domínguez, The United States and Its Regional Security Interests: The Caribbean, Central, and South America, Daedalus, Vol. 109, No. 4, U.S. Defense Policy in the 1980s (Fall, 1980), pp. 115-133.<br>49. Albert P. Vannucci, The Influence of Latin American Governments on the Shaping of United States Foreign Policy: The Case of U.S.. Argentine Relations, 1943-1948, Journal of Latin American Studies, Vol. 18, No. 2 (Nov., 1986), pp. 355-382.<br>50. Bruce E. Moon, ?The Foreign Policy of the Dependent State?, International Studies Quarterly, Vol. 27, No. 3 (Sep., 1983), pp. 315-340.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 35
1. Performans Görevi (Seminer) 35
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6