Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Violence and War In World Politics ULI 538 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör. AYLA AKDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders genel anlamada güç ve savaşın ulusal ve uluslararası boyutu ve etkilerini farklı kavramsal, metodolojik ve teorik yaklaşımlar çerçevesinde incelemektedir. Belli sorular etrafında öğrenciler çeşitli teorik pozisyonlar üzerinden geliştirilen temel yaklaşımları ele alma imkânı bulacaklardır.
Course Content Ders öğrencilere güç ve savaş çalışmaları konusunda yapılan teorik tartışmaları ve ortaya çıkan sonuçları irdeleme olanağı verecektir. 14 seminer üzerinden yapılacak olan derste katılım zorunludur. Her seminerde öğrenciler kendi hazırladıkları sunumları yapmakla sorumludurlar. Bu sunumlardan hazırladıkları makaleler yaklaşık 5000 kelime olmalıdır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler güç kullanımının ve savaşın gerekçelerini sebep sonuçlarını öğrenmeli ve arada bağlantı kurabilmelidirler. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Öğrenciler teorik güç kullanımı bilgilerini güncel çatışmalara uyarlayabilmelidirler. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Öğrenciler güç kullanımı ve savaş yaklaşımlarını bilmelidirler. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Savas ve ic savas 4,5
2 Kavramlar, görüsler ve datasetler 1, 2, 3
3 Ekonomik kalkinma Ayrıca verilecek
4 Siddet iceren catismanin nedenleri-I: Teorik 4,5
5 Siddet iceren catismanin nedenleri-II: Ampirik 4, 5, 6, 7
6 Uluslararasi ticaret 7,8
7 Ic catismanin uzun vadeli sonuclari 6, 7, 8, 9, 10
8 Sinav haftasi -
9 Uluslararasi üretim Ayrıca verilecek
10 Ic Savasda güc kullanma 11, 12,13,14
11 Globallesme ve gelir esitsizligi 13, 14
12 Sivillerin magdur edilmesi 15,16,17,18,19
13 Müzakere ve Arabuluculuk Ayrıca verilecek
14 Uluslararasi örgütler ve müdahale Ayrıca verilecek
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Gleditsch, N. P., P. Wallensteen, M. Eriksson, M. Sollenberg, H. Strand. 2002. Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset. Journal of Peace Research, 39(5): 615-37.
2. Eck, Kristine & Lisa Hultman. 2007. One-Sided Violence Against Civilians in War: Insights from New Fatality Data. Journal of Peace Research 44(2): 233-246.
3. Raleigh, C., H. Hegre. 2005. Introducing ACLED: An Armed Conflict Location and Event Dataset. Paper presented to the Conference on ?Disaggregating the Study of Civil War and Transnational Violence?, University of California Institute of Global Conflict and Cooperation, San Diego, CA.
4. Collier, P; Hoeffler, A. 2004. Greed and Grievance in Civil War. Oxford Economic Papers 56: 563-95.
5. Fearon, J. D./ Laitin, D. D. 2003. Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political Science Review 97: 75-90.
6. Collier, P., V. L. Elliott, H. Hegre, A. Hoeffler, M. Reynal-Querol, & N. Sambanis. 2003. Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy. Washington: World Bank/Oxford University Press.
7. Collier, Paul, 1999. ?On the Economic Consequences of Civil War?, Oxford Economic Papers 51: 168-83.
8. Ghobarah, H., P. Huth, & B. Russett. 2003. Civil Wars Kill and Maim People-Long After the Shooting Stops. American Political Science Review 97(2): 189-202.
9. Plümper, T. & E. Neumayer. 2006. The Unequal Burden of War: The Effect of Armed Conflict on the Gender Gap in Life Expectancy. International organization 60: 723-754.
10. Lai, B. & C. Thyne. 2007. The Effect of Civil War on Education, 1980-97. Journal of Peace Research 44(3): 277-292.
11. Benson, M. & J. Kugler. 1998. Power Parity, Democracy, and the Severity of Internal Violence. Journal of Conflict Resolution 42(2): 196-209.
12. Buhaug, H. 2006. Relative Capability and Rebel Objective in Civil War. Journal of Peace Research 43(6): 691-708.
13. Kalyvas, S. N. 2006. The Logic of Violence in Civil War. Cambridge: Cambridge University Press.
14. Weinstein, J. 2006. Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence. Cambridge: Cambridge University Pres.
15. Azam, J.-P., A. Hoeffler. 2002. Violence against Civilians in Civil Wars: Looting or Terror? Journal of Peace Research 39(4): 461-85.
16. Humphreys, M. Weinstein, JM. 2006. Handling and Manhandling Civilians in Civil War. American Political Science Review 100(3): 429-447.
17. Moore, W. H. & S. M. Shellman. 2004. Fear of Persecution: Forced Migration, 1952-1995. Journal of Conflict Resolution 48(5): 723-745.
18. Wood, E. J. 2006. Variation in Sexual Violence during War. Politics & Society 34(3): 307-341.
19. Benini, A. A. & L. H. Moulton. 2004. Civilian Victims in an Asymmetrical Conflict: Operation Enduring Freedom. Journal of Peace Research 41: 403-422.
20. Harff, B. 2003. No Lessons Learned from the Holocaust? Assessing Risks of Genocide and Mass Murder since 1955. American Political Science Review 97(1): 57-73.
21. Valentino, B. 2004. Final Solutions: Mass Killings and Genocide in the Twentieth Century. Cornell University Press, Ithaca, NY
22. Valentino, B., P. Huth, and D. Balch-Lindsay. 2004. ?Draining the Sea?: Mass Killing and Guerrilla Warfare. International Organization 58: 375-407.
23. Krain, Matthew. 2005. International Intervention and the Severity of Genocides and Politicides. International Studies Quarterly 49: 363-387.
24. Rummel, R. J. 1995. Democracy, Power, Genocide, and Mass Murder. Journal of Conflict Resolution 39: 3-26.
25. Verwimp, P. 2006. Machetes and Firearms: The Organization of Massacres in Rwanda. Journal of Peace Research 43(1): 5-22.
26. Straus, S. 2006. The Order of Genocide: Race, Power, and War in Rwanda. Cornell University Press.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 40
1. Sözlü Sınav 10
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6