Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Theoretical Approaches To Turkey’S Foreign Policy ULI 531 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ BALCI
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Cüneyt Doğrusözlü
Course Category
Course Objective Bu ders Türkiye dış politikası pratik ve çalışmalarına ilişkin farklı kavramsal, metodolojik ve teorik yaklaşımları incelemektedir. Belli sorular etrafında öğrenciler çeşitli teorik pozisyonlar üzerinden geliştirilen temel yaklaşımları ele alma imkanı bulacaklardır ve bu temelde Türkiye dış politikasına ilişkin çalışmalara yönelik eleştirel bir bakış geliştirebileceklerdir.
Course Content Ders öğrencilere Türkiye dış politikası konusunda yapılan teorik tartışmaları verecektir. 14 seminer üzerinden yapılacak olan derste katılım zorunludur. Her seminerde öğrenciler kendi hazırladıkları sunumları yapmakla sorumludurlar. Bu sunumlardan hazırladıkları makaleler yaklaşık 3000 kelime olmalıdır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler Türkiye dış politikasını okumada farklı yaklaşımların önemine ilişkin bir düşünce geliştirebilmelidirler. Anlatım, Ödev,
2 Öğrenciler araştırmaya karar verdikleri konular hakkında etkin ve argüman temelli sunumlar yapabilmelidirler. Anlatım, Ödev,
3 Öğrenciler Türkiye dış politikasını anlama ve açıklamada kullanılan belli teorileri kritik bir şekilde değerlendirebilmeli ve tanımlayabilmelidirler. Anlatım, Ödev,
4 Öğrenciler Türkiye dış politikasının teori ve pratiği arasındaki ilişkinin farklı kavramsallaştırmalarına aşına olmalıdırlar. Anlatım, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş 1, 2, 3, 4, 5
2 Türkiye dış politikasına ilişkin geleneksel metinler 6, 7
3 Türkiye dış politikasına yönelik realist metinler 8, 9
4 (Yumuşak güç) Türkiye dış politikasına yönelik realist okumalar 10, 11, 12, 13
5 Türkiye dış politikasında liberalism (hükümet dışı örgütlerin yükselişi) 14, 15
6 Türkiye dış politikasının Avrupalılaşması ve Liberalizm 16, 17, 18
7 Türkiye dış politikasına Marxist/Gramscian yaklaşımlar 19
8 Geleneksel teoriler ve Türkiye dış politikası
9 (Kimlik yaklaşımı) Türkiye dış politikasının inşacı analizi 20, 21, 22
10 Türkiye dış politikasına yönelik (eleştirel) inşacı yaklaşımlar 23, 24, 25
11 Türkiye dış politikasında güvenlik çalışmaları 26, 27, 28
12 Feminizm ve Türkiye dış politikasına yönelik diğer yaklaşımlar.
13 Türkiye dış politikasına işilin postyapısalcı yaklaşımlar 29, 30
14 Sonuç tartışmaları
Resources
Course Notes KAynakların büyük çoğunluğu makale olup tamamı üniversitenin veritabanlarından indirilebilmektedir. İlgili kitaplarda kütüphanede bulunabilir.
Course Resources 1. Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith, International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2010
2. Baskin Oran (Editor), Turkish Foreign Policy: 1919-2006, Utah: University of Utah Press, 2011 [Baskın Oran (Edt.), Türk Dış Politikası Cilt 1 1919- 1980, İstanbul: İletişim Yayınları and Baskın Oran (Edt.), Türk Dış Politikası Cilt 2 1980-2000, İstanbul: İletişim Yayınları]
3. William Hale, Turkish foreign policy, 1774?2000, London: Frank Cass, 2000 [William Hale, Türk Dış Politikası 1774- 2000, Mozaik, 2003]
4. Philip Robins, Suits and uniforms: Turkish foreign policy since the Cold War, Seattle: University of Washington Press, 2003 [Philip Robins, Takım Elbiseliler ve Üniformalılar, Arkadaş Yayınları, 2009]
5. Hasan Kösebalaban, Turkish Foreign Policy: Islam, Nationalism, and Globalization, Palgrave Macmillan, 2011
6. Metin Tamkoç, ?Turkey?s Quest for Security through Defensive Alliances,? Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, 2, 1961
7. Ömer Kürkçüoğlu, ?An Analysis of Atatürk?s Foreign Policy, 1919-1938,? Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, 20, 1980-1981
8. Saban Kardas, ?Turkey: Redrawing the Middle East Map or Building Sandcastle??, Middle East Policy, Volume: XVII, No: 1, Spring 2010, pp. 115-136
9. Sabri Sayari, ?Turkish Foreign Policy in the Post-Cold War Era: The Challenges of Multi-Regionalism?, The Journal of International Affairs, Vol.54, No.1, Fall 2000, pp.169?82
10. Hasan Kösebalaban, ?Turkey and the New Middle East: Between Liberalism and Realism,? Perceptions: Journal of International Affairs, 16(3), 2011, pp. 93-114
11. Kemal Kirişci, ?The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the trading state?, New Perspectives on Turkey, no. 40, 2009, pp. 29-57
12. Malik Mufti, ?Daring and Caution in Turkish Foreign Policy?, Middle East Journal, vol. 52, No. 1, Winter 1998, pp. 32-50
13. Tarık Oğuzlu, ?Soft Power in Turkish Foreign Policy,? Australian Journal of International Affairs, Volume: 61, no. 1, 2007
14. Ziya Öniş, ?Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: Turkey-EU Relations in the post-Helsinki Era?, Turkish Studies, 4 (1), 2003, pp. 9-34
15. Ziya Öniş and Şuhnaz Yılmaz, ´Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era´, Turkish Studies, Volume 10, Issue 1, March 2009, pp. 7 ? 24
16. Mustafa Aydın and Sinem Açıkmeşe, ?Europeanization through EU Conditionality: Understanding the New Era in Turkish Foreign Policy,? Journal of Southeastern European and Black Sea Studies 9 (3), 2007
17. Tarık Oğuzlu, ?Turkey and Europeanization of Foreign Policy??, Political Science Quarterly, 125(4), 2010/11, pp. 657-683
18. Ron Krebs, ?Perverse Institutionalism: NATO and the Greco?Turkish Conflict?, International Organization, 53(2), 1999, 343?77
19. Cihan Tuğal, ?NATO?s Islamists: Harmony and Americanization in Turkey,? New Left Review, 44, April 2007, pp. 5?34
20. M. Hakan Yavuz, "Turkish Identity and Foreign Policy in Flux: The Rise of Neo-Ottomanism," Critique: Journal for Critical Studies of the Middle East, No. 12, Spring 1998, pp. 19-41
21. Yücel Bozdağlıoğlu, ?Identity crisis and the struggle for recognition in Turkey?, Journal of South Asian and Middle East Studies, 2000, pp. 18-36
22. Hasan Kösebalaban, ?Torn Identities and Foreign Policy: The Case of Turkey and Japan,? Insight Turkey, 10(1), 2008, pp. 5-30
23. Bahar Rumelili, ?Liminality and Perpetuation of Conflicts: Turkish-Greek. Relations in the context of Community-Building by the EU? European Journal of International Relations, 9(2), 2003, 213-248
24. Lerna Yanık, ?Constructing Turkish ?exceptionalism?: Discourses of liminality and hybridity in post-Cold War Turkish foreign policy?, Political Geography, Vol. 30, No. 2, (February 2011), pp. 80-89
25. İsa Çamyar and Halit Mustafa Tağma, ?Why does Turkey seek European Union membership a Historical Institutional Approach?, Turkish Studies, Vol.11, No.3, September 2010, pp. 371-386
26. Bülent Aras and Rabia Karakaya Polat, ?From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey?s Relations with Iran and Syria,? Security Dialogue 39, no. 5, 2008, pp. 495-515
27. Pınar Bilgin, ?Turkey?s Changing Security Discourse: The Challenges of Globalization,? European Journal of Political Research, 4, no. 1, 2005
28. Ali Balcı and Tuncay Kardas, ?Understanding the Changing Dynamics of Turkey?s Relations with Israel: An Analysis of ?Securitization??, Insight Turkey, Vol. 14, No. 2, April-June 2012, pp. 99-120
29. Alper Kaliber, ?Securing the Ground through Securitized ?Foreign Policy?: The Cyprus Case,? Security Dialogue, 36, no. 6, 2005, pp. 319-337
30. Pınar Bilgin, ??Only strong states can survive in Turkey?s geography?: the uses of ?geopolitical truths? in Turkey?, Political Geography, 26(7) 2007, pp. 740-745.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 6