Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Etkili Iletişim ve Beden Dili SAU 701 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUBA ÇEVİK ERGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencilerin sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

Course Content

İletişim, İletişim Çeşitleri,İletişim Becerileri ve Beden Dili

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişim olgusunu tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Beden dili olgusunu, işlev ve önemini açıklar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
3 Günlük hayatta ve iş yaşamında beden dilinin etkin kullanımını gösterir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
4 İletişimin birey ve toplum için önem ve işlevini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Örnek uygulamaları çözümler. Örnek Olay, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Sosyal hayatta iletişim becerilerinin önemini vurgular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 İş yaşamında etkili iletişim ve beden dili uygulamalarının nasıl yapılabileceğini gösterir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişim nedir? İletişimin birey ve toplum açsından önemi ve işlevi.
2 İletişim çeşitleri: Kişi içi iletişim ve kişiler arası iletişim olguları
3 İletişim çeşitleri... Kitle iletişim ve örgüt (kurum) içi iletişim olguları
4 İletişim sizinle başlar: İnsan tabiatını tanıma
5 Kendini anlatma penceresi: Etkili ve güzel konuşma
6 İyi bir dinleyici olma: Etkin dinleme
7 İletişimin altın anahtarı: Empati
8 İletişimde ilk izlenim ve önemi
9 Ara sınav
10 Beden dili-sözsüz iletişim nedir? Niçin önemlidir?
11 Beden dili kodları: Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri
12 Beden dili kodları... Kişiler arası mesafe, fiziksel görünüm
13 İş yaşamında beden dilinin etkin kullanımı: Uygulama ve örnekler
14 Kim olduğunu keşfet: İletişim becerileri ve kişilik analizi test uygulamaları.
Resources
Course Notes <p>IŞIK, Metin, Etkili İletişim ve Beden Dili, Sakarya, 2015</p>
Course Resources

1. IŞIK, Metin, Sizinle İletişebilir Miyiz?, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya, 2015
2. IŞIK, Metin (ed.), Genel ve Teknik İletişim, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya,2011
3. EKMAN, Paul, Ne Düşündüğünü Biliyorum, Koridor Yayınevi,
4. JAMES, J., JAMES, Moore, İnsanları Çözümleme Sanatı, Koridor Yayınları,
5. DIMTIRIUS, J. Ellan, İnsanları Okumak, Koridor Yayınları,

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Sözlü Sınav 10
1. Proje / Tasarım 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5