Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiyenin Yönetim Yapisi SAU 604 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL KALABALIK
Course Lecturers
Course Assistants

Bölüm araştırma görevlileri

Course Category
Course Objective

Türkiye Cumhuriyetinin temel organlarını, bunların işleyişini, idar i kuruluşların yetki, görev ve sorumluluklarını öğretmek

Course Content

İdari teşkilata hakim olan ilkeler, merkezi idare teşkilatı, yerel yönetimler, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Belediyeler ve yerel yönetim birliklerini kavrar Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma, Anlatım, Bireysel Çalışma, Örnek Olay, Ödev, Sınav ,
2 Kamu tüzel kişileri kavrar Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap,
3 KİT´ler i ve kamu kurunu niteliğindeki meslek kuruluşlarını tanır Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav ,
4 Cumhurbaşkanlığı teşkilatını anlar Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
5 Yönetim kavramını bilir, kamu yönetiminin özelliklerini kavrar Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
6 Merkez teşkilatındaki yardımcı kuruluşları analiz eder Problem Çözme, Örnek Olay, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 kamu kurumlarının genel özelliklerini bilir Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav ,
8 Bakanlıkları, türk silahlı kuvvetlerini öğrenir Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
9 Merkezi idarenin taşra teşkilatını öğrenir Tartışma, Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav ,
10 bağmısız idari otoriteleri, kamu denetçiliğini anlar Bireysel Çalışma, Örnek Olay, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Türk kamu yönetimine ilişkin anayasal ilkeleri analiz eder Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay, Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme,
12 Büyükşehir belediyelerini v eköy yönetimini kavrar Bireysel Çalışma, Örnek Olay, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 TRT, RTÜK ve Yükseköğretim kurumlarının teşkilatlarını bilir Bireysel Çalışma, Örnek Olay, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu´nu tanır Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Örnek Olay, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
15 Yerel yönetimler ve il özel yönetimi hakkında bilgi edinir Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 önetim kavramını bilir, kamu yönetiminin özelliklerin Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
2 Türk kamu yönetimine ilişkin anayasal ilkeleri Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
3 Kamu tüzel kişileri ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
4 Başbakanlık, Bakanlar Kurulu ve bakanlıklarr Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
5 Merkez teşkilatındaki yardımcı kuruluşlar Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
6 Merkezi idarenin taşra teşkilatı Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
7 Yerel yönetimler ve il özel yönetimi Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
8 Belediyeler ve yerel yönetim birlikleri Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
9 Ara sınav Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
10 Büyükşehir belediyeleri ve köy yönetimi Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
11 Kamu kurumlarının ortak özellikleri Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
12 TRT, RTÜK ve Yükseköğretim kurumlarının teşkilatları Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
13 KİT´ler ve kamu kurunu niteliğindeki meslek kuruluşları Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
14 bağmısız idari otoriteleri, kamu denetçiliği Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
Resources
Course Notes <p>KALABALIK, Halil; İdare Hukuku&nbsp;Dersleri I, 1. Baskı, Sayram Yayınları, Konya 2016</p>
Course Resources

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref; Türkiyenin Yönetim Yapısı, 11. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2010.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 65
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 1 1
Final 1 5 5
Total Workload 60
Total Workload / 25 (Hours) 2.4
dersAKTSKredisi 5