Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çim Alan ve Erozyon Kontrol Buğdaygillerinin Tohumluk Üretim Teknikleri BIY 627 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sportif ve regreasyon amaçlı kullanılan yeşil alanlar ile erozyonun önlenmesinde kullanılan buğdaygil bitkilerinin tohumluk verimleri ve tohum elde edilmesinde kullanılan üretim tekniklerinin incelenmesi konusunda temel bilgi kazandırmak
Course Content Çim alanlarda ve erozyon kontrolünde kullanılacak bitkilerin, ekimi-dikimi, üretimi ve tohumluk kalitelerinin belirlenmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersin tamamında Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel giriş, ilgili tanımlar, deyimler ile tohum ve tohumluğun önemi
2 Tohumlukla ilgili kanun ve yönetmelikler
3 Kendine ve yabancı döllenen bitkilerde tohumluk üretimi
4 Tohumluk üretiminde dikkat edilmesi gereken konular
5 Çim bitkilerinde tohumluk üretim alanlarının belirlenmesi
6 Tohum yatağının hazırlanması, ekim ve dikim işlemleri
7 Çimlenme, sürme, kardeşlenme, büyüme ve gelişme
8 Sulama, gübreleme ve diğer bakım işlemleri
9 Sınav
10 Çim bitkilerinde tohumluk özelliklerinin incelenmesi
11 Hasat olgunluğu ve hasat yöntemleri
12 Tohumlukların temizlenmesi, ilaçlanması ve muhafazası
13 Tohumlukların ambalajlanması ve tüketiciye sunulması
14 Genel değerlendirme ve sonuçlar
Resources
Course Notes Tohumluk Ders Notu
Course Resources Şehirali, S. 1989. Tohumluk ve Teknolojisi. Ank. Ün. Basımevi, 330 s., Ankara.
Sağsöz, S. 1995. Tohumluk Bilimi. Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 677, Ziraat Fakültesi yayınları No. 302, 299 s., Erzurum.
Eser, B., Saygılı, G., İlker, E. 2005 (Editörler). Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Ege Üniversitesi, Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No.3, Cilt I ve Cilt II 908 s., Bornova - İzmir.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
1. Performans Görevi (Arazi Çalışması) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Arazi Çalışması) 1 25 25
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6