Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bakteri Metabolizmasi BIY 607 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KENAN TUNÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi KENAN TUNÇ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Evrim sürecinde üreme hızları nedeniyle en kolay uyum sağlayan organizmalar olmalarından dolayı pek çok farklı ortama uyum sağlayan bakteriler ve çok farklı metabolik çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Bu ders bu farklı metabolik olayları ve çevreye uyumu inceleyecektir.
Course Content Farklı metabolik koşullarda üreyen bakteriler ayrıntılı olarak incelenecek, ayrıca fotosentez ve azot fiksasyonu gibi konuların moleküler açıdan değerlendirilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Fotosentez ve azot fiksasyonunu moleküler açıdan değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Bakterilerin farklı metabolik olayları ve çevreye uyumunu inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Evrimsel mikrobiyoloji ve mikrobiyal çeşitlilik
2 Bakteriyel üreme
3 Bakteriyel fotosentez
4 Ototorofik karbondioksit fiksasonu: Calvin ve ters sitrik asit döngüsü
5 Bakteriyel serbest ve simbiyotik azot fiksasyonu
6 Kemolitotrofi: Hidrojen okisdasyonu
7 İndirgenmiş kükürt bileşiklerinin oksidasyonu
8 Demir oksidasyonu
9 Nitrifikasyon ve annomoks
10 Ara sınav
11 Aanaerobik solunum, nitrat indirgenmesi ve denitrifikasyon
12 Sülfatın indirgenmesi, asetojenez
13 Metanogenez
14 Ferrik demir, mangan, klorat ve organik elektrıon alıcıları
Resources
Course Notes Madigan MT, Martinko JM. (2010) Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Palme Yayıncılık, Ankara.
Course Resources Ders sırasında öğrencilere konularla ilgili güncel makaleler sunulacaktır.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 30 30
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 25 25
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6